Nowy Zarząd ROD „Zielony Zakątek” w Nowym Tomyślu

  W dniu 27 kwietnia odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków ROD Zielony Zakątek w Nowym Tomyślu. Zebranie otworzył Prezes ogrodu Józef Kasprzak powitał wszystkich obecnych członków ogrodu i zaproszonych gości,  Pana Jerzego Pochylskiego członka Rady Okręgu PZD w Poznaniu oraz przedstawicieli samorządowców lokalnych powiatu i miasta Nowy Tomyśl. Po odegraniu hymnu PZD i uczczeniu chwilą ciszy zmarłych działkowców, Prezes odczytał uchwały Krajowej Rady PZD  o nadaniu odznaczeń, które wręczono:   


Józef Tobys –  „Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców”,                                                                       

Tadeusz Zalewicz  – „Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców”,

Henryk Miałkas – Złotą Odznaką „Zasłużonego Działowca”,                                                                                

Czesław Grablewski – Złotą Odznaką „Zasłużonego Działkowca”,                   

Michał Dominiak – Złotą Odznaką „Zasłużonego Działkowca                                                         

Po raz pierwszy w ogrodzie wręczono Odznakę „Za Zasługi Dla ROD”,  którą Uchwałą Zarządu ROD Zielony Zakątek  przyznano Prezesowi Józefowi Kasprzakowi. Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad  Walnego zebrania. Przewodniczącym obrad  wybrany został Józef Tobys a protokólantem kol. Barbara Przybylak Po odczytaniu sprawozdań  za rok 2018  oraz przedstawieniu preliminarzy i planu pracy na rok 2019 i kadencję 2019-2022.

Po zatwierdzeniu sprawozdań, podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi. Kolejnym punktem były wybory do nowych władz ogrodu, w wyniku głosowania wybrano Zarząd 5 osobowy i Komisję Rewizyjną 3 osoby. Na I posiedzeniu Zarząd wybrał  Józefa Kasprzaka na Prezesa a Komisja Rewizyjna Tadeusza Szczerbala na Przewodniczącego Komisji. Po uchwaleniu pozostałych uchwał dotyczących opłat ogrodowych, inwestycji w ogrodzie i preliminarzy finansowych na 2019 rok odczytaniu stanowiska Walnego Zebrania i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący  Józef Tobyś zakończył Walne Zebranie.

(Visited 612 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz