Nowy Tomyśl: Wybrano dyrektora Nowotomyskiego Ośrodka Kultury

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w Nowym Tomyślu

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w Nowym Tomyślu do zatrudnienia wybrana została p. Beata Baran, zam. Paproć.


Uzasadnienie Pani Beata Baran spełniła wszystkie niezbędne i dodatkowe wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Kandydatka posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i organizacji działalności kulturalnej.

Wykazała się znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury, znajomością przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych.

Posiada umiejętność organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną, a także umiejętność współpracy z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, sołectwami i artystami.

Kwalifikacje i kompetencje p. Beaty Baran, predysponują ją do objęcia stanowiska dyrektora Nowotomyskiego Ośrodka Kultury w Nowym Tomyślu.

(Visited 959 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz