Nowy Tomyśl: Rozmawiali o rzemiośle

W sobotę, 21 kwietnia w Nowym Tomyślu odbyło się Walne Zebranie nowotomyskiego Cechu Rzemiosł Różnych. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia cechmistrza Włodzimierza Szymańskiego, który przywitał zaproszonych gości oraz omówił dotychczasowe zrealizowane działania Cechu.


Następnie omówiono najważniejsze zadania do realizacji w 2018 roku. Jednym z wiodących tematów była dyskusja na temat szkolnictwa zawodowego w powiecie nowotomyskim, współpracy szkół ponadgimnazjalnych z lokalnymi rzemieślnikami oraz możliwości promowania rzemiosła.

Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za ubiegły rok działalności Cechu oraz przyjęto plan działań na rok bieżący. Obecny na spotkaniu starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki podkreślił, że oczekiwania środowiska rzemieślniczego są dla niego bardzo ważnymi tematami do kolejnych rozmów, a w konsekwencji do podejmowania w dalszym ciągu konkretnych działań. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również zastępca dyrektora Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej Wiesław Ratajczak oraz Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego Antoni Odzimek.

/powiatnowotomyski.pl/Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


(Visited 182 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz