Nowy Tomyśl: Pierwsze prace porządkowe w Parku im. Feliksa [FILM]

Już od poniedziałku 19 marca br. ruszą pierwsze prace porządkowe w Parku im. Feliksa. Prace te  będą polegały na usunięciu młodych samosiewów , które nie wymagają uzyskania decyzji.


A wszystko za przyczyną podpisanej w  dniu 12 marca 2018 roku przez Zastępcę Burmistrza Nowego Tomyśla Pawła Mordala,   z firmą Grażyna Tadla G. Tech-StylPrzyłęk, 57-256 Bardo umowy na realizację przedsięwzięcie pn.: „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska”

Gmina na to zadanie pozyskała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dofinansowane 3.819.142,10 zł
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet: II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Fundusz: Fundusz Spójności

Okres realizacji projektu: 2018 (w trakcie realizacji)
Wartość projektu: 4.493.108,36 zł

Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców Nowego Tomyśla poprzez odnowienie i tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej.


Projektem objęty został Park im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu oraz Park przy ulicy Stanisława Musiała. Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektem to ponad 24 ha.
W parku im. Feliksa Szołdrskiego wydzielone zostaną strefy tematyczne: strefa ekspozycji i wydarzeń kulturalnych, strefa wypoczynkowa, strefa rekreacji, strefa zieleni izolacyjnej oraz strefa ZOO.
Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania i zagospodarowania nowotomyskiej oazy zieleni. Teren stanie się nie tylko piękny, ale przez jego zagospodarowanie i doposażenie, także funkcjonalny, przez co dobrze służyć będzie mieszkańcom naszej gminy w rekreacji i wypoczynku. Wprowadzone rozwiązania przyczynią się też do ochrony przyrody, powstaną bowiem budki dla ptaków oraz ogrody tematyczne z roślinami aromatycznymi i pożytecznymi dla owadów.

Źródło: nowytomysl.pl

Zobacz również …

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.
(Visited 343 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz