Nowy Tomyśl – Gmina inwestuje w sprzęt strażacki

Podczas XLIX sesji dnia 26 marca 2018r. Rada Miejska podjęła uchwałę przygotowaną przez Burmistrza, w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,


gdzie między innymi zwiększone zostały koszty utrzymania gotowości bojowejOchotniczych Straży Pożarnych. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup szafy do suszenia i ozonowania ubrań ochronnych oraz węży, gdzie suszenie odbywa się jednocześnie od wewnątrz i na zewnątrz. To uniwersalne urządzenie za kwotę ok. 31 tys. złotych zakupione zostanie dla jednostki OSP Jastrzębsko Stare, biorącej udział w akcjach ratowniczych.

Natomiast agregat pompowy przewoźny do wody zanieczyszczonej za kwotę ok. 83 tys. złotych, po zakupie przeznaczony zostanie dla usprawnienia gotowości bojowej jednostki OSP Boruja Kościelna należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Agregat pompowy w sposób szczególny wykorzystywany będzie podczas nawiedzająch nas coraz częściej ulewnych deszczy (akcje powodziowe).

Po zmianach w budżecie na 2018 rok zabezpieczono na zakup:

1)agegatu pompowego przewoźnego kwotę 82.533 złote,

2)szafy do suszenia węży i ubrań kwotę 31.365 złotych.

Źródło: nowytomysl.pl(Visited 471 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz