Nowi wielkopolscy konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk powołała nowych konsultantów wojewódzkich w dziedzinie zdrowia. Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odebrali oni oficjalne powołania z rąkI wicewojewody wielkopolskiej Karoliny Fabiś-Szulc.


Konsultantami wojewódzkimi zostają lekarze specjaliści powoływani przez wojewodę w porozumieniu z ministrem zdrowia. Ich zadaniem jest opiniowanie, kontrolowanie oraz doradzanie, a także sprawowanie nadzoru nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

Nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie gastroenterologii został prof. dr hab. n. med.Piotr Eder. Związany zawodowo z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy Kanclerza Kolegium Nauk Medycznych oraz Zastępcy Kierownika Katedry i Kliniki gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych. Posiada specjalizację w dziedzinie gastroenterologii  oraz chorób wewnętrznych. Jest autorem wielu publikacji w zakresie gastroenterologii o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz EuropeanCrohn’s and Colitis Organisation. Laureat nagrody National Scholar Award przyznanej przez United EuropeanGastroenterologyFederation.

Dr n. med. Włodzimierz Łojewski został nowym konsultantem w dziedzinie periodontologii. Posiada specjalizację w dziedzinie stomatologii ogólnej, stomatologii zachowawczej oraz periodontologii. Jako  starszy wykładowca ze stopniem pracuje w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 1992 roku prowadzi prywatną praktykę lekarską. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Powołanie na kolejną kadencję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii otrzymał dr n. med. Maciej Pabiszczak.Posiada specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii, zawodowo związany jest z  Oddziałem Klinicznym Otolaryngologii i Onkologii LaryngologicznejUniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w schorzeniach zatok przynosowych i zaburzeniach leczenia drożności nosa. 

Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii onkologicznejkolejną kadencję będzie dr hab. n. med. Witold Kycler- ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu. Posiada specjalizacje w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej oraz gastroenterologii, a specjalizuje się głównie w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów.Jestem autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym wielu artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach recenzowanych.

 

 

(Visited 92 times, 1 visits today)

Leave a Reply