Nowa na Nowej

Pierwszy etap remontu biblioteki filii w Bolewicach zakończony!

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie, filii w Bolewicach zmieniła się nie do poznania. Umowę na roboty ogólnobudowlane i instalacyjne podpisano na początku listopada 2019r. między Biblioteką a Usługowym Zakładem Ogólnobudowlanym ”NOR-BUD” z Bolewic.


Zamontowana została również platforma dla osób niepełnosprawnych, prace z tym związane  wykonała firma Podkarpackie  Przedsiębiorstwo Dźwigowe  REEDO z Potoku Z końcem maja 2020 roku zakończono pierwszy etap prac zadania pn. Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie budynku filii biblioteki w Bolewicach, które dofinansowane zostały w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2, Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Gminy Miedzichowo. Wartość wykonanych prac ogólnobudowlanych i montażowych to 813 679, 26 zł. Drugi etap inwestycji to wyposażenie, czym zajmuje się firma ZPH LUMAR z Bydgoszczy, to koszt 171 771, 96 zł

Głównym celem prac remontowych jest polepszenie rozwiązań funkcjonalnych bolewickiej biblioteki, oraz utworzenie swoistego centrum życia społecznego i kulturalnego. Wyremontowany obiekt odpowiada najwyższym standardom i jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

biblioteka-miedzichowo.pl

(Visited 35 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz