Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Radni za wsparciem regionalnego rzemiosła

O wielkopolskim rzemiośle dyskutowano podczas XXVIII nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w poniedziałek 13 marca w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W obradach uczestniczył radny województwa i sekretarz powiatu nowotomyskiego Ryszard Napierała. Z informacjami dotyczącymi dorobku wielkopolskiego rzemiosła wspierania działań rzemiosła przez samorząd województwa wielkopolskiego zapoznał się starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, który reprezentował powiat nowotomyski podczas sesji.

Radni Województwa Wielkopolskiego za wsparciem regionalnego rzemiosła

13 marca 2017 roku, podczas XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni przyjęli przez aklamację stanowisko Sejmiku w sprawie wsparcia wielkopolskiego rzemiosła w rozwiązywaniu problemów utrudniających jego rozwój.

W uzasadnieniu uchwały radni podkreślają znaczenie wielkopolskiego rzemiosła i dostrzegają potrzebę podjęcia działań wspierających ze strony podmiotów, od których zależy jego funkcjonowanie. Dlatego Sejmik kieruje postulaty wielkopolskich rzemieślników – odnoszące się przede wszystkim do sfery regulacyjnej, tj. do organów państwa: Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził przekonanie, że spełnienie postulatów jest krokiem do rozwiązywania problemów wielkopolskiego rzemiosła zgłaszanych przez środowisko i jego organizacje samorządowe. Jednocześnie w stanowisku podkreślono, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapewnia różne formy wsparcia tego sektora gospodarki. Do najważniejszych z nich należy wsparcie finansowe małych przedsiębiorstw zarówno w formie dotacji bezzwrotnych, jak i poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, będących w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Przypomnijmy, zgodnie z zapisami Statutu Województwa Wielkopolskiego w sprawach, w których Sejmik nie realizuje swoich uprawnień stanowiących może wyrażać opinie, podejmować apele i zajmować stanowiska w formie uchwał.

W załączeniu: treść stanowiska.

Stanowisko ws. rzemiosła

(Visited 480 times, 1 visits today)

Leave a Reply