MOST NA WEŁNIE W OBORNIKACH PO PRÓBIE OBCIĄŻENIOWE

W środę 3 lipca przeprowadzono próbne obciążenie nowego, powstałego w ramach budowy obwodnicy Obornik mostu na Wełnie. Na przeprawę wjechały cztery samochody ciężarowe załadowane piaskiem, a specjalistyczny sprzęt rejestrował zachowanie konstrukcji obiektu.


Próba zakończyła się wynikiem pozytywnym, potwierdzając nośność obiektu klasy A (do 50 ton).

Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 trwa od sierpnia 2018 r. Obecnie stan zaawansowania robót wynosi 80 procent. Do wykonania pozostały jeszcze m.in.: podbudowa ścieżki rowerowej, ułożenie warstw nawierzchni jezdni, balustrady na moście na Wełnie i na wiadukcie w ciągu ul. Staszica, umocnienie skarp przy obiektach, bariery drogowe, pobocza, roboty zieleniarskie i nasadzenia drzew, oznakowanie.

/wzdw.pl/

(Visited 201 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz