Czy Międzynarodowe Targi Poznańskie będą zarządzać halą Arena ?

Czy Międzynarodowe Targi Poznańskie będą zarządzać halą Arena ?

Miasto rozważa powierzenie zarządzania Areną Międzynarodowym Targom Poznańskim

 

Miasto Poznań prowadzi rozmowy ze spółką Międzynarodowe Targi Poznańskie w sprawie przejęcia przez nią zarządzania halą Arena.


 Takie rozwiązanie ma sprawić, że już za dwa-trzy lata ten jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów Poznania stanie się nowoczesny i będzie mógł być miejscem, w którym odbywać się będą duże imprezy sportowe i kulturalne.

– Politykę miasta kształtują nie tylko urzędnicy, ale też podmioty, w które miasto jest zaangażowane kapitałowo.


Musimy szukać takich rozwiązań, by – z jednej strony – rozwijać spółki miejskie, ale również szukać efektów synergii i dobrej współpracy. Dlatego prowadzimy rozmowy z MTP dotyczące przejęcia przez tę spółkę odpowiedzialności za ten historyczny i o dużym znaczeniu dla Poznania obiekt – tłumaczy prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

Potrzeba nakładów

Wybudowana na początku lat 70. ubiegłego stulecia hala wymaga dużych nakładów i kompleksowej renowacji, by mogła stać się funkcjonalnym obiektem, w którym można organizować duże imprezy – nie tylko sportowe i kulturalne. Najpierw jednak trzeba spełnić zalecenia i nakazy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) oraz Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

W lutym zarządzające obecnie obiektem Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (POSiR) zmuszone były odwołać zaplanowane w Arenie imprezy masowe ze względu na negatywną opinię PSP. Imprezy masowe wróciły do hali po trzech miesiącach przerwy, wykorzystanej na przeprowadzenie niezbędnych prac.

– Pomimo przeprowadzonych od lutego do maja przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie prac remontowych, wciąż jest kilka wymogów dotyczących wszystkich istniejących systemów bezpieczeństwa, do których należy się dostosować. 29 sierpnia PIM rozstrzygnęły przetarg na przeprowadzenie ostatnich prac, związanych z dostosowaniem Areny do przepisów przeciwpożarowych – informuje Błażej Daracz, rzecznik prasowy POSiR. Dodaje, że POSiR do 20 września zmodernizuje również instalację hydrantową hali.

W Arenie prowadzone są równolegle inne prace.


Do 12 października zakończy się wymiana okien na poziomie korony widowni, zaś do końca listopada – montaż ścianki akustycznej, wykonanie nowej elewacji wraz z barierką okalającą na poziomie korony oraz ułożona zostanie nowa nawierzchnia izolacyjna i odwadniająca.

W tym roku spełnienie zaleceń PINB i Straży Pożarnej będzie kosztowało ok. 6,5 mln zł. Zaplanowane na kilka najbliższych lat prace związane z modernizacją hali, które spełniłyby przede wszystkim zalecenia PINB, zostały wycenione przez POSiR na ponad 27 mln zł. Wszystkie te inwestycje to jednak kropla w morzu potrzeb, których spełnienie mogłoby uczynić z Areny nowoczesny obiekt.

Cel: poprawa

Zdaniem prezydenta Jacka Jaśkowiaka MTP są w stanie nie tylko zmodernizować Arenę i podnieść jej standard, lecz również – przez przejęcie odpowiedzialności za organizowanie różnorodnych imprez – rozszerzyć ofertę tego obiektu. Potwierdza to zastępca prezydenta, Tomasz Lewandowski.

– MTP mają doświadczenie w udostępnianiu przestrzeni na zasadach komercyjnych. Uznaliśmy więc, że warto je wykorzystać. Jest przestrzeń do współpracy i szukamy dla niej formuły prawnej. Rozważamy wieloletnią dzierżawę, aport do spółki, albo taką formułę, w której funkcjonuje Marcelin Management i Stadion, a więc umowę operatorską – wyjaśnia.

– Cel jest prosty: poprawa stanu obecnego.


Chcemy ją osiągnąć profesjonalnym zarządzaniem, modernizacją, która poprawi standard i funkcjonalność obiektu, przystosowując go do potrzeb organizacji imprez targowych czy kongresów. Arena ma być  też odpowiednim miejscem na organizację koncertów i imprez sportowych, który zapewni lepsze warunki publiczności liczącej do 6 tysięcy osób – mówi prezydent Jacek Jaśkowiak. – Póki trwają przygotowania do inwestycji w postaci nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej, zmodernizowanie Areny wydaje się najlepszym rozwiązaniem – dodaje prezydent.

Targi otwarte na mieszkańców

MTP ewoluują. Nie są już tylko podmiotem, który organizuje wydarzenia targowe, ale również artystyczne, sportowe oraz liczne kongresy. Targi otwierają się też na mieszkańców stolicy Wielkopolski, czego dowodem jest cykl wydarzeń „Lato na Targach”, organizowanych na trenach targowych od czerwca do końca sierpnia.

W minionym sezonie – przy współpracy 40 partnerów i ok. 120 zaangażowanych osób – spółka oferowała poznaniakom spędzającym lato w mieście wiele bezpłatnych atrakcji – od seansów kina kulinarnego, przez aktywności sportowe i zabawowe, kreatywne animacje, po leniwy odpoczynek na leżaku. przejęcie hali jeszcze bardziej otworzy je na mieszkańców. Z letniej oferty przygotowanej przez MTP skorzystało w tym roku 18 tys. osób. Przejęcie hali będzie szansą na jeszcze większe otwarcie Targów na mieszkańców Poznania.

Jacek Łakomy/biuro prasowe/poznan.pl


(Visited 228 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz