Marszałek Województwa na placu budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

W środę 17 lipca br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, wizytował plac budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Wspólnie z Marszałkiem trwającym robotom przyjrzeli się Senator RP Marian Poślednik, Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka, były Radny Województwa Wielkopolskiego Andrzej Pospieszyński, Kierownik budowy ze STRABAG Sp. z o.o. Piotr Górka i Dyrektor WZDW w Poznaniu Paweł Katarzyński.


Dobrze jest zobaczyć inwestycję w trakcie realizacji. Zwłaszcza taką, która jest sztandarowym, oczekiwanym i zapowiadanym od lat projektem samorządu województwa – mówił na placu budowy Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. – Projekt ten przebrnął przez szereg problemów uzgodnieniowych. Główną blokadą w realizacji był brak możliwości dowiązania obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej do drogi krajowej nr 12. Dzięki dobrej współpracy z lokalnymi władzami – powiatem, miastem, gminą – udało się jednak wdrożyć rozwiązanie, które pozwoli uwolnić miasto od uciążliwego ruchu tranzytowego – dodał Marszałek.

Obwodnica Gostynia będzie miała długość 8,4 km (w tym droga łącząca nowy przebieg z istniejącym układem drogowym o długości 1,8 km). Jej początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4939P Gostyń – Krajewice, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4954P Gostyń – Smogorzewo.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstaje w dwóch systemach: obwodnica w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a odcinek drogi włączający obwodnicę do istniejącego układu komunikacyjnego – w systemie „buduj”.W pierwszym przypadku wykonawca najpierw musi przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy.

1 kwietnia br. rozpoczęły się roboty związane z budową drogi łączącej. Jej początek będzie miał miejsce w miejscowości Drzęczewo Drugie, a koniec na skrzyżowaniu ul. Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu. Na odcinku o długości 1,8 km powstaną m.in. trzy skrzyżowania, ścieżka pieszo-rowerowa, kanalizacja deszczowa i elementy bezpieczeństwa ruchu.

Do tej pory wykonano m.in. przebudowę kolizji teletechnicznej i dwóch z trzech kolizji średniego napięcia, odhumusowanie pasa drogowego, kanalizację deszczową, cztery przepusty drogowe. Obecnie trwają natomiast prace związane z budową: nasypów i wykopu, warstw konstrukcji nawierzchni oraz oświetlenia drogowego. A pod koniec lipca rozpoczną się roboty brukarskie i obudowywanie gazociągu wysokiego ciśnienia.

Równolegle trwają prace projektowe, które umożliwią uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i rozpoczęcie robót budowlanych na pozostałym odcinku obwodnicy o długości 6,6 km.

Nastąpi to w 2020 roku. Wtedy też mamy w planie uruchomienie drogi łączącej, by chociaż częściowo ułatwić życie mieszkańcom Gostynia – zapowiedział Paweł Katarzyński, Dyrektor WZDW w Poznaniu.

  • Całkowita wartość inwestycji: 116,6, w tym 85,5 mln zł udział UE.
  • Termin rozpoczęcia: 2018 r.
  • Termin realizacji drogi łączącej: 2019 r.
  • Termin odbioru dokumentacji projektowej i decyzji ZRID: 2020 r.
  • Termin zakończenia inwestycji: 2021 r.
  • Wykonawca robót budowlanych: STRABAG sp. z o.o.

/wzdw.pl/

Zobacz również …

(Visited 163 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz