Kontrolowali punkty skupu złomu

Gnieźnieńscy dzielnicowi wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei prowadzili dzisiaj kontrole punktów skupu złomu. Są one dokonywane sukcesywnie w związku z kradzieżami elementów infrastruktury kolejowej.


Gnieźnieńscy dzielnicowi wspólnie z funkcjonariuszami SOK kontrolowali punkty skupu złomu. Celem wspólnych działań jest ograniczenie przestępczości związanej z kradzieżami oraz dewastacją, zwłaszcza infrastruktury kolejowej i telekomunikacyjnej. Mundurowi sprawdzają dokumentację prowadzoną przez punkty złomu, kontrolują, czy składowane przedmioty metalowe nie są elementami infrastruktury kolejowej.

Złodzieje zabierają wszystko to, co następnie można spieniężyć. Uzyskują za to niewielkie sumy pieniędzy, powodując jednak potężne straty dla właścicieli, często idące w setki tysięcy złotych. Poza stratami materialnymi, działania osób odpowiedzialnych za dewastację i kradzieże złomu powodują również zagrożenie bezpieczeństwa. Tak dzieje się chociażby w przypadku kradzieży włazów zakrywających studzienki kanalizacyjne.

Sprawcy kradzieży złomu muszą liczyć się z poważną odpowiedzialnością karną. Artykuł 254a Kodeksu Karnego w szczególny sposób odnosi się do kradzieży elementów infrastruktury kolejowej, ciepłowniczej czy telekomunikacyjnej. Takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.
(Visited 228 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz