Kolejny rekordowy budżet ! W 2019 roku Poznań wyda ponad miliard zł na inwestycje

W 2019 roku Poznań wyda ponad miliard zł na inwestycje – to rekord w historii miasta. Najwięcej pieniędzy przeznaczymy na drogi i komunikację zbiorową. Wzrosną wydatki na oświatę, bezpieczeństwo mieszkańców i na kulturę. Po raz kolejny większe będą też wpływy z podatków PIT i CIT.


W przyszłym roku dochody miasta będą wyższe – w porównaniu z obecnymi – o ponad 4 procent. Głównym ich źródłem będą wpływy z podatków PIT i CIT, które od czterech lat systematycznie rosną. W 2019 r. do miejskiej kasy ma z nich wpłynąć  ponad 1,3 mld zł, o niemal 15 procent więcej, niż obecnie. Zwiększy się również kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: Poznań dostanie 95 mln zł.

Wydatki miasta wzrosną o 13,4 proc. do kwoty 4,3 mld zł – głównie z powodu inwestycji. Wydatki bieżące wyniosą 3,3 mld zł. To o 4,5 proc. więcej w ujęciu r/r. Wzrost ten jest w dużej mierze pochodną decyzji władz centralnych. Wynika on m.in. ze zmian w systemie edukacji, takich jak dodatkowy rocznik w pierwszych klasach szkół średnich, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenia minimalnej płacy i stawki godzinowej. Dodatkowym czynnikiem generującym zwiększenie wydatków bieżących jest znaczny wzrost cen energii.

Najwięcej, bo niemal 1,3 mld zł, miasto wyda na drogi i komunikację zbiorową. To niemal 36 procent więcej niż obecnie. Porównywalną kwotę – 1,2 mld zł  – przeznaczymy na oświatę. Na zdrowie i politykę społeczną w projekcie budżetu przeznaczono 658 mln zł, a na bezpieczeństwo mieszkańców 92 mln zł.

– W projekcie znalazły się zarówno duże, ogólnomiejskie inwestycje, jak i cały szereg mniejszych, ale równie oczekiwanych przez mieszkańców, istotnych dla ich codziennego życia – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Będziemy dalej tworzyć jak najlepsze warunki do życia, zachęcające do zamieszkania w Poznaniu. Dbamy przede wszystkim o poprawę jakości przestrzeni publicznej, stąd w budżecie Miasta zaplanowano projekty rewitalizacyjne, takie jak przebudowa ul. Św. Marcin i rewaloryzacja placu Kolegiackiego. Duże środki zainwestujemy w infrastrukturę transportu zbiorowego i w sferę społeczną: oświatę, politykę społeczną i zdrowotną, sport czy kulturę. Zwiększymy też wydatki na mieszkalnictwo komunalne, co pozwoli na stopniowe rozwiązywanie problemów lokalowych znacznej liczby poznaniaków.

Zwiększone zostały również  wydatki na kulturę i ochronę dóbr kultury. W 2019 roku wyniosą 151 mln zł, czyli o 16,7 proc. więcej niż obecnie. Aż 100 mln zł Poznań przeznaczy na sport i turystykę. O ponad 12 procent wzrośnie kwota, jaką miasto wyda na gospodarkę przestrzenną i gospodarowanie nieruchomościami (113 mln zł). W projekcie budżetu zaplanowano też 30 mln zł na mieszkalnictwo i 176 mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Kluczowe inwestycje

Wśród najważniejszych inwestycji, jakie zaplanowano na 2019 rok, znajduje się m.in. przebudowa trasy tramwajowej z os. Lecha na rondo Żegrze. W przyszłym roku miasto przeznaczy na ten cel ponad 119 mln zł. Ponad 35 mln zł trafi na budowę trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic. Poznaniaków czeka także przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r., na którą miasto planuje wydać w przyszłym roku ponad 7,5 mln zł. Dodatkowo na same tylko remonty torowo-sieciowe Poznań przeznaczy 26,7 mln zł.

Zmiany czekają również mieszkańców ul. Kobylepole – rozpocznie się przebudowa i rozbudowa ulicy Folwarcznej, dzięki której dostaną się do pętli Franowo i dalej komunikacją miejską w stronę centrum. W projekcie budżetu zaplanowano na to prawie 28 mln zł. Po konsultacjach z mieszkańcami ruszy też przebudowa ul. Taczaka, na której uspokojony zostanie ruch i pojawi się więcej zieleni. Miasto przeznaczyło na to w 2019 r. ponad 4 mln zł. Ponad 47 mln zł przeznaczono na remont mostu Lecha.

Sporo zmieni się w centrum miasta. W projekcie budżetu zaplanowano niemal 10 mln zł na przebudowę placu Kolegiackiego i ponad 17 mln zł na dalszy etap prac „Projektu Centrum”. Kolejne 17 mln Poznań wyda w przyszłym roku na budowę Muzeum Enigmy.

Za ponad 4 mln zł z miejskiej kasy rozpocznie się konserwacja i adaptacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu. Miasto przeznaczy też w 2019 r. ponad 2 mln zł na modernizację budynku Biblioteki Raczyńskich oraz na konserwację i digitalizację cennych zbiorów bibliotecznych. Remont czeka też filie biblioteki.

Miliony na mieszkania, szkoły i sport

Nie zabraknie też inwestycji związanych z oświatą. Miasto planuje przeznaczyć w przyszłym roku 2 mln zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 62; kolejne 2,2 mln zł na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 59, ponad 4,4 mln zł na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 i ponad 1,7 mln na remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Ponad 19,5 mln zł zaplanowano na modernizację krytej pływalni na Ratajach. Kolejne 3 mln zł miasto przeznaczy na remont obiektów kompleksu Chwiałka, a ponad 6,1 mln zł – na modernizację Toru Regatowego Malta. W projekcie budżetu zapisano też ponad 4,3 mln na budowę pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w parku Kasprowicza.

W projekcie budżetu zapisano też 8 mln zł na remont mieszkań komunalnych. Po 2,5 mln zł miasto przeznaczy w przyszłym roku na rewaloryzację parku Drwęskich i budowę parku przy ul. Dolna Wilda, a kolejne 2 mln zł zostaną wydane na ochronę powietrza w Poznaniu.

Finanse stabilne i bezpieczne

Projekt budżetu został zaplanowany z deficytem w wysokości 525 mln zł.

– W działalności Miasta nie jest on niczym nowym – zwłaszcza, że stanowi pochodną skali realizowanych inwestycji – mówi Barbara Sajnaj, skarbnik miasta. – Jednym ze źródeł finansowania deficytu są zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 867 mln zł. Prognozuje się, że zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 1 926 mln zł. Co ważne, obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia w relacji do dochodów nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników ustawowych.

– Mówiąc o zadłużeniu Miasta, należy zestawić je z wielkością budżetu albo, dla porównania, z wartością spółek miejskich, która w ciągu ostatnich 4 lat wzrosła o 2 mld zł – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Widać wtedy wyraźnie, że nie są to kwoty, które mogłyby wzbudzać obawy. Jestem przekonany, że oceny ratingowe miasta pozostaną bardzo dobre.

Finanse Miasta są stabilne, a wszystkie zaciągnięte zobowiązania Poznań spłaca, często nawet przed terminem. Jest w związku z tym wiarygodnym kredytobiorcą, który na współfinansowanie inwestycji może podpisywać umowy o pożyczki.

-Potwierdzeniem jest ocena zadłużenia, której dokonała Agencja Ratingowa Fitch – podkreśla Barbara Sajnaj, skarbnik miasta. – Utrzymała ona ocenę ratingową Poznania na poziomie A- z prognozą stabilną. To najwyższa ocena, jaką może uzyskać polski samorząd. Poznań zmniejszył swoje zadłużenie od 2012 r. dzięki dobrym wynikom budżetowym. W przeciwieństwie do większości polskich miast, w swojej polityce zarządzania długiem skupiamy się na minimalizowaniu kosztów długu (także poprzez zaciąganie jednorocznych pożyczek z minimalnymi marżami odsetkowymi), a nie na wydłużaniu terminu spłaty. Chociaż taka polityka powoduje wysokie roczne koszty obsługi długu, jego obsługa i wskaźniki pokrycia pozostają prawidłowe.

Zaktualizowano również Wieloletnią Prognozę Finansową – dokument, który wyznacza ramy finansowe uchwał budżetowych w kolejnych latach. Zaplanowano w nim, że od 2018 do 2021 roku Poznań przeznaczy na inwestycje ponad 3,4 mld zł.

AW /poznan.pl/Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.


(Visited 188 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz