NOWA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA OBWODNICY ŚREMU JUŻ DZIAŁA

W pierwszej połowie listopada na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 434 (obwodnicy Śremu) z ulicą Szkolną w miejscowości Kawcze (w powiecie rawickim)


uruchomiono nową sygnalizację świetlną. Jej budowa miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, m.in. ze względu na ograniczoną widoczność przy wjeździe na drogę wojewódzką znajdującą się na wysokim nasypie.

Sygnalizacja jest acykliczna, akomodacyjna (tzw. inteligentna), co oznacza, że poprzez pętle indukcyjne i kamery dostosowuje program działania do natężenia ruchu. Wykonawcą zadania był Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Józef Wojciechowski z Cielimowa. Wartość robót wyniosła 233,7 tys. zł.

(Visited 180 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz