Kierowcy pod wpływem i z narkotykami. Kontrolny punkt blokadowy na drodze krajowej nr 24.

Wzorem lat ubiegłych międzychodzcy policjanci wspólnie z funkcjonariuszem służby celnej na drodze krajowej nr 24 prowadzili działania, których celem było eliminowanie z ruchu kierowców jadących „na podwójnym gazie” oraz ujawnianie osób przewożących środki odurzające.


Wyrywkowe kontrole pojazdów, stanu psychofizycznego kierowców i kontrole przewożonego bagażu w kilku przypadkach zakończyły się zatrzymaniem uprawnień i zarzutami z kodeksu karnego i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dla kierujących i pasażerów.

W pierwszym dniu działań (01.08) w godzinach południowych zatrzymano m. in. 22-letniego mieszkańca Poznania, który na imprezę Pol’And’Rock Festival do Kostrzyna wybierał się z 225 gr. marihuany, 0,6 gr. amfetaminy, trzema kartonikami LSD i 6 gr. grzybów halucynogennych. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych wyeliminowano z ruchu 27-letniego kierowcę BMW, który kierował pojazdem będąc pod działaniem amfetaminy. Kontrola przewożonego bagażu doprowadziła do ujawnienia u tego mężczyzny 3,8 gr. marihuany, 2,4 gr. amfetaminy oraz 3 tabletek ekstazy.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadza przepis, zgodnie z którym, ten, kto posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli osoba posiada przy sobie znaczne ilości takich substancji lub środków, wówczas kara pozbawienia wolności wyniesie od 6 miesięcy do 8 lat. W przypadku mniejszej wagi, sąd może orzec wobec sprawcy grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 178a § 1 kodeksu karnego penalizuje odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub środka odurzającego:

„Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2″.

Działania prowadzone były również 2 sierpnia..


KPP Międzychód/Waldemar Rymarski


(Visited 495 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz