Grodzisk Wielkopolski: I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

W dniu 21 listopada po raz pierwszy spotkali się na obradach Radni Rady Miejskiej VIII kadencji. Podczas sesji, członkowie rady złożyli ślubowanie, by zachowując wierność Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej godnie,


rzetelnie i uczciwie sprawować powierzoną funkcję dla dobra gminy i jej mieszkańców.
Nowo powołana Rada dokonała również wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Rady Miejskiej VIII kadencji został Pan Józef Gawron. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali: Pani Danuta Grzanowska i Pan Rafał Maluśki.
Przypomnijmy, że Radnymi Rady Miejskiej VIII kadencji zostali: Michał Bartkowiak, Zofia Bartkowiak, Izabela Drgas, Marcin Drgas, Anita Fabiś – Palicka, Józef Gawron, Danuta Grzanowska, Anna Koza, Rafał Maluśki, Dariusz Matuszewski, Karolina Nadobnik, Grzegorz Pełko, Sławomir Pucicki, Szymon Strugała, Rafał Szymkowiak.
W trakcie sesji, ślubowanie złożył Burmistrz Piotr Hojan. Burmistrz poinformował zebranych o mianowaniu z dniem 22 listopada 2018 roku na stanowisko Zastępcy Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Marcina Brudło. Radni otrzymali również projekt budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski na 2019 rok.Dodaj komentarz