Grodzisk Wielkopolski: Finalizacja planów inwestycyjnych

W dniach 10 i 12 lipca 2019 roku w grodziskim ratuszu Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan podpisał umowy na realizację zadań inwestycyjnych.Modernizację odcinka drogi w ciągu ulicy Kolejowej i Placu Powstańców Wielkopolskich powierzono firmie INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k. z Kościana. Zamówienie o wartości 168.975,33 zł brutto polega na sfrezowaniu nawierzchni jezdni i ułożeniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej.
Remont dróg gruntowych na terenie gminy wykona Zakład Drogowo-Budowlany NOJAN Jan Nowak z Grodziska Wielkopolski. Prace obejmą drogi o łącznej długości ok. 2180 mb i wyniosą 176.972,40 zł brutto.

UM Grodzisk Wielkopolski

(Visited 151 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz