Ekologicznie i przedsiębiorczo. Marszałek Marek Woźniak podpisał umowy na dofinansowanie projektów we wschodniej Wielkopolsce

W czwartek 18 lipca Marszałek Marek Woźniak podpisywał w Konińskiem umowy na dofinansowanie funduszami unijnymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ realizacji trzech projektów. W gminie Babiak ma powstać sieć kanalizacyjna sanitarna i wodociągowa,


Koło potrzebowało wsparcia finansowego w zakresie promocji gospodarczej regionu za granicą, a Konin i sąsiednie gminy – funduszy na ekologiczne autobusy i oświetlenie ulic oraz budowę ścieżek rowerowych.

Marszałek Woźniak trzema podpisami podczas trzech wizyt u włodarzy regionów jednego dnia skierował do wschodniej Wielkopolski w sumie prawie 5 mln 650,5 tys. złotych. Konin zamierza intensywniej zadbać o czyste powietrze. Stąd projekt zakupu autobusu elektrycznego, budowy ponad 2 km ścieżek rowerowych w gminach Rzgów i Ślesin oraz postawienia w Posadzie, Władzimirowie, Kramsku i Starym Mieście lamp ulicznych zużywających mniej prądu. 
Jeśli chcemy działać w duchu zrównoważonego rozwoju, musimy inwestować w ochronę środowiska. Cieszę się, że Konin i gminy tego obszaru decydują się zwiększyć wykorzystanie nieemisyjnego transportu oraz zadbać o ekologiczne oświetlenie uliczne. Zrównoważona mobilność i niska emisja pozwalają nam skutecznie walczyć z przekroczeniami wartości pyłu PM10 na tym terenie, co jest dla jakości naszego życia bardzo istotne – mówił Marszałek Woźniak. 
Umowę na blisko 4,4 mln złotych podpisał z Marszałkiem Markiem Woźniakiem prezydent miasta Piotr Korytkowski.

Natomiast w Urzędzie Gminy Babiak realne kształty dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 856,5 tys. zł przybrał projekt także intensyfikujący działania proekologiczne regionu. Fundusze pozwolą większej liczbie mieszkańców podłączyć się do komunalnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej. Jest to w przełożeniu na liczby 2 185 km kanalizacji sanitarnej i 1 422 km sieci wodociągowej.
To ważne nie tylko dla samych mieszkańców, ale także dla ochrony środowiska, która przedmiotem naszego zainteresowania i troski Komisji Europejskiej – powiedział Marszałek Marek Woźniak, z którym projekt z zakresu gospodarki wodno-ściekowej podpisał z Wojciech Chojnowski, wójt Gminy Babiak. Na koniec pobytu w gminie Marszałek Woźniak wraz z wojtem złożyli w Brdowie kwiaty przed pomnikiem, upamiętniającym walkę powstańców styczniowych.

Z kolei Gmina Koło może pochwalić się prężnie działającymi przedsiębiorcami, którzy pragną wyjść ze swą działalnością poza region i nawiązać kontakty z przedsiębiorcami z regionów partnerskich Koła zza wschodniej granicy, np. z Mińska, Lwowa, Ładyżyna czy Batumi, Kutaisi i Tskaltubo, a także zachodniej – Londynu i Reinbeku. Dobre kontakt bezpośrednie to także coraz lepsza kondycja gospodarcza całego regionu. Koło dostanie więc 1 mln 194 tys. zł dofinansowania z WRPO 2014+. Umowę z Marszałkiem Woźniakiem podpisał Krzysztof Witkowski, Burmistrz Miasta Koło.

/umww.pl/

(Visited 30 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz