E-USŁUGI W POWIECIE NOWOTOMYSKIM

E-USŁUGI W POWIECIE NOWOTOMYSKIM

Powiat nowotomyski realizuje projekt pod nazwą: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług”.


Przedmiotem projektu jest modernizacja zasobów geoinformatycznych, będących w posiadaniu powiatu oraz opracowanie systemu e-usług, bazujących na udostępnianiu danych pochodzących ze zaktualizowanych i zmodernizowanych rejestrów publicznych.

Odbiorcami projektu są:
• wykonawcy prac geodezyjnych zgłaszający pracę geodezyjną i przekazujący bazę roboczą oraz operat techniczny z wykonanej pracy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
• komornicy wykonujący czynności komornika sądowego, z możliwością uzyskania danych dotyczących własności osób i instytucji, wobec których toczy się postępowanie komornicze, z możliwością uzyskania informacji (wypisu) bez konieczności wizyty w urzędzie,
• rzeczoznawcy majątkowi, którzy uzyskają szybki dostęp m.in. do aktualnych i rzetelnych informacji o cenach nieruchomości w określonej lokalizacji oraz informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości,
• obywatele i przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, którzy będą mogli pozyskać informacje dotyczące aktualnego stanu posiadania, pobrać wypis/wyrys, mapę ewidencyjną lub mapę zasadniczą bez konieczności stawienia się w urzędzie.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę dostępności do danych przestrzennych oraz znacząco podniesie jakość oraz stopień ich wykorzystania. Świadczenie usług drogą elektroniczną przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania PODGiK w Nowym Tomyślu co skutkować będzie skróceniem okresu wykonania usług, a większość działań odbywać się będzie automatycznie – bez potrzeby wizyty w urzędzie i pośrednictwa pracowników urzędu.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 964 944,00 zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie ze funduszy unijnych (2 520 202,40 zł). Pozostała część – 15% w kwocie 444 741,60 zł – pochodzi ze środków własnych.

Termin zakończenia realizacji projektu ustalono na 15.10.2018r.

(Visited 278 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz