Dzień Solidarności i Wolności w Poznaniu

Stolica Wielkopolski świętuje 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. W imieniu mieszkańców miasta kwiaty pod pomnikiem na placu Mickiewicza złożyli Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania oraz Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta.


 

Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa, tegoroczne obchody mają ograniczony charakter – cała uroczystość odbyła się przy udziale ograniczonej liczby osób, a jedynym pocztem sztandarowym był poczet Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność. Po mszy w kościele oo. dominikanów kwiaty złożono pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.

– Cztery elementy zdecydowały o fenomenie powstania, a potem zwycięstwa „Solidarności” – mówił Jarosław Lange, przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. – Pierwszy z nich to wybór papieża Polaka – kardynała Wojtyły. Drugi element to masowość i ogromna solidarność serc i umysłów ludzi. Trzeci, równie ważny, to wielkie dążenie do wolności, najpierw tej w wymiarze indywidualnym, a później zbiorowym. Ostatni, czwarty element, to ogromne pragnienie zmiany swojego życia na lepsze, dbałość o godność człowieka. 

W imieniu mieszkańców Poznania kwiaty złożył Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta miasta oraz Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta.

Z okazji okrągłej rocznicy zarząd regionu wielkopolskiej „Solidarności” uruchomił zbiórkę na pomoc obywatelom Białorusi. – Solidarność narodziła się w Polsce, ale promieniowała i promieniuje również poza granicami naszego kraju – podkreślał Jarosław Lange,

W 1980 roku rząd PRL zawarł cztery porozumienia z komitetami strajkowymi. Porozumienie, które 31 sierpnia podpisali przewodniczący MKS Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski, pozwoliło m.in. na zarejestrowanie NSZZ „Solidarność” i zakończyło strajk w Stoczni Gdańskiej. Było też zapowiedzią końca komunistycznych rządów w Polsce. 

W 2005 roku dla uczczenia podpisania porozumień sierpniowych ustanowiono Dzień Solidarności i Wolności – to polskie święto państwowe po raz pierwszy obchodzone było w 25. rocznicę wydarzeń w Gdańsku. 

AW /poznan,pl/

Zobacz również …

(Visited 77 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz