Duża inwestycja w bezpieczeństwo i higienę strażackiej służby

Jak wiadomo proces spalania w warunkach pożarowych począwszy od rozkładu materiału palnego, kończąc na utlenianiu w strefie spalania płomieniowego jest mechanizmem wytwarzającym wiele różnych, często złożonych i co najgorsze zwykle bardzo szkodliwych substancji chemicznych.


Prawie wszystkie w mniejszy lub większy sposób negatywnie oddziałują na zdrowie człowieka. Strażak pracujący w strefie zadymienia narażony jest na ich oddziaływanie – co dla wielu jest jasne. Duża część tych substancji osadza się na powierzchniach ubrań ochronnych strażaka. Wielowarstwowa struktura ubrania specjalnego, rękawic specjalnych, kominiarki, hełmu sprawia, że zanieczyszczenia te trudno w prosty sposób usunąć. 

Wiedza i świadomość to jedno. 

Drugie to dostęp do środków technicznych, które pozwolą wspomniane wyżej niekorzystne substancje usunąć z strażackiego ubrania specjalnego. 

Tutaj naprzeciw oczekiwań, między innymi strażaków z Grodziska Wlkp., wyszło kierownictwo wielkopolskiej komendy wojewódzkiej PSP, pozyskując środki finansowe na zakup profesjonalnych, dedykowanych do tego celu urządzeń.
Wspomniane środki finansowe w 95% pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu, dzięki którym możliwy był zakup do Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp. profesjonalnej pralnicy wraz z zapasem środków piorąco – impregnujących oraz suszarki. Wartość zastawu to prawie 52 tys. złotych.

Po zainstalowaniu urządzenia te, od dnia 21 października 2020 roku,  umożliwiają efektywne pranie strażackich ubrań specjalnych wraz z poddawaniem ich procesom dezynfekcji i impregnacji. To wszystko bez utraty trwałości i właściwości tkanin. 

Bez wątpienia pozyskanie urządzeń to milowy krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i higieny strażackiej codziennej służby. 

Opracował: mł. bryg. Marcin Nowak – KP PSP w Grodzisku Wlkp.
Zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski – KP PSP w Grodzisku Wlkp.

(Visited 109 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz