Drzewa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyślu usunięte !

W dniu 18.01.2018 r. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu wystąpił do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na dz. nr 104/14 obręb Nowy Tomyśl (plac przy Szkole Podstawowej nr 3).


Usunięcie drzew związane było z planowaną zmianą utwardzenia terenu przy szkole, miało na celu zmniejszenie procesu ,,wysadzania” płyt chodnikowych przez systemy korzeniowe drzew, a także zmniejszenie negatywnego oddziaływania drzew na elewację szkoły.

dniu 21 lutego br. Urząd Miejski otrzymał decyzję Starosty Nowotomyskiego znak: RŚ.613.7.2018 zezwalającą na usunięcie 2 sosen zwyczajnych oraz 18 świerków pospolitych i 1 świerku srebrzystego z terenu przy szkole. Jednocześnie Starosta Nowotomyski uzależnił ważność zezwolenia od zastosowania na dz. nr 104/14 nasadzeń zastępczych w ilości min. 21 drzew gatunku platan klonolistny.
Decyzję tę przekazano do realizacji dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 Andrzejowi Wałęsie.
Źródło:Gmina Nowy Tomyśl

(Visited 251 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz