Debata o bezpieczeństwie na terenie gminy Wielichowo

W Domu Kultury w Wielichowie odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu ogólnemu na terenie gminy Wielichowo. Celem spotkania było poznanie opinii, jak i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie problematyki bezpieczeństwa. Mieszkańcy wspomnianej gminy brali czynny udział w spotkaniu.


Tradycyjnie i tym razem nie zabrakło merytorycznych pytań w zakresie ogólnie rozumianego bezpieczeństwa na naszym terenie.

W w wielichowskim domu kultury na zaproszenie Burmistrza Wielichowa pani Honoraty Kozłowskiej 7 grudnia o godz. 14:00 rozpoczęła się debata społeczna z udziałem policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim oraz dzielnicowych na czele z komendantem Komisariatu Policji w Rakoniewicach. Mieszkańców dzielnie reprezentowali sołtysi wsi w gminie Wielichowo, radni Rady Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Za stołem prezydialnym zasiedli: Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, Przewodnicząca Rady Gminy Wielichowo Genowefa Feldgebel, Sekretarz Gminy Wielichowo Ewa Kasperska oraz Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Wielkopolskim podinsp. Roma Figaszewska.

W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Wielkopolskim wszystkich przybyłych gości przywitał oficer prasowy, który omówił przebieg debaty.

Niejako początkiem spotkania było złożenie stosownych podziękowań przez panią podinsp. Romę Figaszewską na ręce Przewodniczącej Rady Gminy Wielichowo Genowefy Feldgebel w uznaniu za wieloletnią współpracę wszystkich wielichowskich radnych z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wielkopolskim na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Wielichowa.

W następnej kolejności głos zabrał Komendant Komisariatu Policji w Rakoniewicach asp. sztab. Tomasz Górny, który pochylił się nad poziomem bezpieczeństwa kształtującego się na przestrzeni minionych kilku miesięcy na terenie miasta i gminy WielichowoZastępca Naczelnika Wydziału Prewencji . asp. Piotr Krawczyk przedstawił poziom bezpieczeństwa kształtujący się na terenie całego powiatu grodziskiego. Podczas debaty policjanci omówili również działanie Krajowej Mapy Zagrożeń, aplikacji mobilnej „Moja Komenda” oraz program „Dzielnicowy bliżej nas”. Spotkanie było także okazją do kolejnego i osobistego zapoznania się z dzielnicowymi gminy Wielichowo.

Spośród wielu zadawanych pytań udało się uzgodnić pewne przedsięwzięcia mogące przyczynić się do jeszcze większej poprawy bezpieczeństwa w danym regionie.

Wiele innych kwestii będą w najbliższym czasie rozpatrywane przez stosowne instytucje po to, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Uczestnicy debaty wychodząc z sali otrzymali od policjantów kamizelki odblaskowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szczególności osób pieszych oraz rowerzystów poruszających się w godzinach, w których widoczność w znacznym stopniu staje się ograniczona.


Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.
(Visited 108 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz