CYSTERNA ADR BEZ ABS

Bez wymaganego systemu ABS w przyczepie jechał do myjni pojazd z pustym, nieoczyszczonym zbiornikiem po żrącym towarze niebezpiecznym. Zatrzymali go wielkopolscy inspektorzy z Piły.


12 sierpnia w Jastrowiu inspektorzy z oddziału pilskiego zatrzymali pojazd, którym polski przedsiębiorca wykonywał przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Podczas kontroli stwierdzono na desce rozdzielczej komunikat o awarii układu ABS naczepy. Oględziny podwozia naczepy wykazały brak instalacji oraz czujników układu przeciwblokującego hamulce ABS. Z okazanego dowodu rejestracyjnego wynikało, że naczepa została dopuszczona do ruchu po raz pierwszy 8 grudnia 1997 roku. Zgodnie z okazanymi dokumentami naczepa posiadała świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych z datą ważności do 11 maja 2020 roku dla pojazdów zgodnie z przepisem 9.1.1.2 ADR klasy FL i AT. Zgodnie z przepisami umowy ADR pojazdy naczepy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych FL i AT dopuszczone do ruchu po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1997 roku muszą być wyposażone w układ przeciwblokujący ABS. Zgodnie z zeznaniem kierowcy kontrolowaną naczepą, co najmniej w dniach od 5 do 12 sierpnia 2019 roku, przewożone były towary niebezpieczne. Kontrola wykazała, że naczepa z cysterną nie posiadała układu przeciwblokującego układ hamulcowy ABS. Za to naruszenie wobec przewoźnika wszczęte zostało postępowanie administracyjne z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego pojazdem nieodpowiadającym warunkom określonym w części 9 ADR zagrożone jest karą administracyjną w kwocie dwóch tysięcy złotych. Kierowcy wydano warunkową zgodę na przejazd do myjni cystern.

/www.witdpoznan.pl/

Zobacz również …

(Visited 127 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz