27-letni mężczyzna od kilku miesięcy znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką. Trafił do aresztu, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Najbliższe dwa miesiące 27-latek zatrzymany przez policjantów z Jarocina spędzi w areszcie śledczym. Mężczyzna od kilku miesięcy znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.


27-letni mieszkaniec gminy Jarocin trafił do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych chwile po tym, jak jego matka zgłosiła interwencję. Pokrzywdzona zdecydowała się poinformować o tym fakcie policję po kilku miesiącach znoszenia upokorzeń i wyzwisk. Jak wynikało ze zgłoszenia, jej syn wszczynał awantury domowe, wyzywał pokrzywdzoną słowami wulgarnymi. Podczas awantur niejednokrotnie niszczył też sprzęty domowe. Mężczyzna stosował wobec swojej matki również groźby. Gdy ten podczas jednej z awantur zamknął ją w łazience i groził nożem, zaczęła poważnie obawiać się jego gróźb i złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na jej szkodę.

Policjanci, którzy zajęli się sprawą, zebrali bardzo bogaty materiał dowodowy potwierdzający psychiczne i fizyczne znęcanie się nad matką przez zatrzymanego. Śledczy nie mieli wątpliwości, że mężczyzna może być nieobliczalny w stosunku do pokrzywdzonej.

Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzuty za znęcanie się nad rodziną. 26 marca br. sąd, na wniosek Policji i Prokuratora Rejonowego, zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na dwa miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Policjanci apelują: Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym z urzędu. Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, takim samym, jak przemoc wobec obcych.

Powiadom! Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj! Powiadom Policję lub najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przypominamy, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Precyzuje to dyspozycja artykułu 207 kodeksu karnego:
Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
(Visited 217 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz