17 projektów zakwalifikowano do głosowania w budżecie obywatelskim na 2018 r w Nowym Tomyślu

Zakończył się pierwszy etap działań związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok. Od 24 lipca do 31 sierpnia mieszkańcy naszej gminy składali propozycje projektów do realizacji w przyszłym roku.


W tym okresie wpłynęło 19 wniosków: 12 na projekty inwestycyjne, na łączną kwotę 461 060,40 zł oraz 7 na projekty prospołeczne na kwotę 56 994,00 zł.
Powołana przez Burmistrza Nowego Tomyśla komisja do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok dokonała weryfikacji złożonych przez mieszkańców projektów pod względem formalno-prawnym oraz zgodności z zasadami określonymi w uchwale.
Po zbadaniu wszystkich projektów, a także uzyskaniu wyjaśnień i uzupełnieniu wniosków komisja opracowała ostateczną listę projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców – lista projektów zakwalifikowanych pod głosowanie i odrzuconych – w załączeniu.
Spośród złożonych wniosków komisja zaopiniowała negatywnie jeden wniosek na projekt inwestycyjny. Ponadto jeden z wnioskodawców wycofał swój projekt prospołeczny.
W związku z tym na liście projektów zakwalifikowanych do głosowania znalazło się 11 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 451.516,20 zł oraz 6 projektów prospołecznych na łączną kwotę 47.694,00 zł.
Zapraszamy do udziału w głosowaniu, które potrwa od 2 do 20 października 2017 r. Wykaz miejsc i terminów głosowania oraz zasady głosowania – w załączeniu.
(Visited 345 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz