16 mln dla stulatki, w którym uczniowie uczą się ścielić łóżka

Choć ma sto lat, jest dziś bardzo nowoczesna. A wszystko dzięki przeprowadzonej modernizacji i dobudowie nowego skrzydła.  Powiat poznański zyskał kolejną placówkę edukacyjną na miarę XXI wieku. To właśnie tutaj młodzież w klasie hotelarskiej uczy się w specjalnym pokoju treningowym jak… profesjonalnie pościelić łóżko. Dzięki certyfikatowi Stowarzyszenia Kucharzy Polskich odbywa też praktyki w najlepszych restauracjach w kraju i za granicą. Ale nie tylko.


W szkole w Murowanej Goślinie, która jest częścią ZS w Bolechowie, uczniowie w nowoczesnych warunkach kształcą się m.in. w zawodach: kucharz, informatyk, mechatronik, hotelarz czy lakiernik samochodowy oraz logistyk.

– Od  20 lat stawiamy w powiecie na oświatę. Dzięki temu dziś nasze placówki oferują najwyższą jakość kształcenia. Młodzież ma do wyboru bardzo duży  wachlarz kierunków nauki – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Dzięki podniesieniu poziomu nauczania i inwestowaniu w szkoły, zmieniliśmy sposób myślenia o kształceniu branżowym. Dziś podnosi ono wartość wielu zawodów, a nasi absolwenci bez kompleksów stają się obywatelami Europy i świata.

Dzięki rozbudowie placówki uczniowie zyskali nowoczesną salę gimnastyczną i dodatkowe cztery sale dydaktyczne (dwie pracownie językowe oraz dwie komputerowe); pracownię gastronomiczną wraz z pomieszczeniami technicznymi i salą bankietową.

Natomiast w istniejącym, stuletnim budynku, po generalnym remoncie do dyspozycji  młodzieży i kadry pedagogicznej oddanych zostało sześć sal dydaktycznych, toalety, pomieszczenia biurowe oraz pracownia hotelarska z recepcją i treningowym pokojem hotelowym, w którym będą uczyć się między innymi profesjonalnego ścielenia łóżek. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Zakończenie tej inwestycji ma dla naszej społeczności nie tylko wartość materialną. To także wartość edukacyjna, emocjonalna i wizerunkowa, a tych nie da się przeliczyć na żadne pieniądze – Beata Strama, dyrektor ZS w Bolechowie, nie ukrywała swego wzruszenia podczas uroczystego otwarcia szkoły po modernizacji.  

Inwestycja kosztowała blisko 16 mln zł, z czego 4 mln pochodzą z funduszy unijnych, pozyskanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 1 mln zł otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast pozostałe środki dołożył powiat poznański.

W Murowanej Goślinie młodzież kształci się w Technikum (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa) oraz Szkole Branżowej I Stopnia, w której poza klasami rzemieślniczymi (fryzjer lakiernik), jest także klasa patronacka firmy Solaris Bus & Coach S.A.  (monter mechatronik).

powiat poznański

(Visited 29 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz