100 tys. Ukraińców mieszka w Metropolii Poznań – jedyny taki raport „o ziemi obiecanej” dla Ukraińców

Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej

Czują się tu dobrze, łatwo znajdują pracę, chwalą sobie poziom życia i wielu chce pozostać na stałe. Powiat poznański, i Poznań wspierając i aktywnie uczestnicząc w badaniu „Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej – dwa spojrzenia”, reagują na ciągle rosnącą liczbę Ukraińców osiedlających się w naszym regionie.


Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, przedstawione zostały wyniki projektu przeprowadzonego przez Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu, przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego. Grupą docelową byli ukraińscy rodzice, których dzieci uczęszczają do poznańskich szkół i przedszkoli oraz obywatele niezwiązani przez naukę dzieci z aglomeracją poznańską. Badanie przeprowadzono na 267 obywatelach z Ukrainy.

– Niezwykle istotna dla powiatu poznańskiego jest deklaracja aż 48% badanych, niezwiązanych przez naukę dzieci z Poznaniem, iż są zainteresowani zamieszkaniem poza Poznaniem. Ich uwagę przyciąga między innymi 11 gmin powiatu poznańskiego, tj. Czerwonak, Tarnowo Podgórne, Swarzędz, Murowana Goślina, Luboń, Kórnik, Komorniki, Buk, Suchy Las, Mosina i Dopiewo – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

Według dostępnych badań statystycznych, największą liczbę migrantów stanowią osoby przyjeżdżające do pracy oraz studenci uczelni wyższych. Na terenie metropolii poznańskiej przebywa ok. 100 tys. Ukraińców, z czego przeważającą część, bo aż 66%, stanowią mężczyźni. W roku 2017 zarejestrowano w województwie wielkopolskim ponad 172 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcowi. Największa liczba, bo aż 62,8 tys. osób, skupiona jest w powiecie poznańskim. Nasi wschodni sąsiedzi pracują w rożnych sektorach. Wśród nich jest branża przetwórstwa przemysłowego, transportu, gospodarki magazynowej, handlu, hotelarstwa i gastronomii czy budownictwa. Najczęściej wykonują prace inne niż posiadane wykształcenie, także poniżej swoich kwalifikacji.

– Nie ma co ukrywać, że dzięki imigrantom nasza gospodarka ma szansę na ciągły rozwój. Warto przeprowadzać takie analizy, bo dzięki nim jesteśmy w stanie stwierdzić jak żyje się obcokrajowcom na naszym terenie. Ponadto dzięki tym badaniom wiemy co robimy dobrze a na co powinniśmy zwrócić uwagę i co wymaga poprawy – powiedział Jan Grabkowski, starosta poznański.

Imigranci zza naszej wschodniej granicy cenią sobie poziom życia w aglomeracji. Zadowolonych z pracy, jej warunków, płacy oraz stosunków z pracodawcami i współpracownikami jest ponad 40 % Ukraińców związanych z regionem poprzez naukę dzieci oraz prawie 30 % niezwiązanych w ten sposób. Najczęściej na ocenę negatywną wpływa brak możliwości pracy we własnym zawodzie, zbyt niskie wynagrodzenie, niewystarczająca znajomość języka polskiego oraz trudności z załatwianiem dokumentów.

– Wśród rekomendacji, które pojawiły się po badaniu jest m.in. budowanie dostępności do niedrogiej nauki języka polskiego, gdyż brak jego znajomości uniemożliwia swobodne  funkcjonowanie Ukraińców w Polsce – stwierdził Witold Horowski, Konsul Honorowy Ukrainy w Poznaniu. – Ponadto dziękuję Panu Staroście za „rzucenie koła ratunkowego” naszemu projektowi, gdyż to pozwoliło nam go kontynuować i rozwijać na wymarzonym poziomie – dodał Horowski.

Ważną częścią raportu jest ta, mówiąca o współpracy imigrantów z placówkami oświatowymi na terenie metropolii poznańskiej. W poznańskich samorządowych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych uczy się 577 dzieci obywateli Ukrainy, a w przedszkolach 106 małych Ukraińców.  Ich rodzice oczekują pomocy w zakresie nauki języka polskiego poznania naszej kultury oraz ochrony przed ewentualnym przejawami dyskryminacji.

Najczęściej, Ukraińcy potrzebują wsparcia w procesie legalizacji pobytu i pracy, w nauce języka polskiego, pomocy prawnej, w codziennych sprawach mieszkaniowych, związanych z pracą, dostępem do lekarza, świadczeń socjalnych czy znalezieniu lepszej posady. Ważne jest również towarzyszenie imigrantom w przebiegu adaptacji.

– Większość  z badanych uważa Poznań oraz Metropolię za atrakcyjne miejsce do mieszkania, oraz osiedlenia się. Wielu z nich zrezygnowało ze swojej strefy komfortu. Zaryzykowało, wyjeżdżając z Ukrainy szukając w Polsce swojej „ziemi obiecanej”. Warto też uświadomić sobie, że co piąty mieszkaniec Poznania oraz co dziesiąty mieszkaniec Metropolii Poznań to Ukrainiec – powiedział Rafał Janowicz z Brand Experience.

Raport powstał przy współpracy Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu, Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Polska-Ukraina w Poznaniu, Powiatu Poznańskiego oraz Miasta Poznania. Opracowaniem merytorycznym zajęła się firma Brand Experience Rafał Janowicz.

This slideshow requires JavaScript.


(Visited 314 times, 1 visits today)

One thought on “100 tys. Ukraińców mieszka w Metropolii Poznań – jedyny taki raport „o ziemi obiecanej” dla Ukraińców

  • 13 grudnia, 2018 at 11:49 am
    Permalink

    masakra tylu Ukraińców

    Reply

Leave a Reply