ZWAŻONY, PRZECIĄŻONY! Przedsiębiorcy grozi bardzo wysoka kara finansowa

Inspektorzy z wielkopolskiego oddziału w Lesznie nie pomylili się i trafnie wytypowali kolejnego niszczyciela dróg powiatowych. Przeładowana o kilka ton ciężarówka, z przekroczonym naciskiem na oś, została zatrzymana, a przedsiębiorcy grozi wysoka kara finansowa.


29 stycznia inspektorzy z oddziału leszczyńskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu prowadzili kontrole przeważonych pojazdów na drogach lokalnych powiatu leszczyńskiego. Tam też zauważyli pojazd czteroosiowy przewożący znaczne ilości ładunku sypkiego. Żeby ustalić rzeczywistą masę całkowitą ciężarówki, inspektorzy zważyli go na legalizowanym punkcie wagowym w Maryszewicach. Ważenie potwierdziło pierwotne przypuszczenia, wykazując znaczne przeładowanie. Bowiem całkowita masa pojazdu wynosiła 38,7 tony, przy dopuszczalnej masie 32 ton, co stanowiło przekroczenie o 6,7 tony. Ważenie wykazało również zwiększony nacisk na podwójnej osi napędowej: 24,1 tony, czyli przekroczenie aż o 6,1 tony. Za tak duże naruszenie, wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone nałożeniem kary w wysokości 15 tysięcy złotych.

/witdpoznan.pl/

(Visited 1 620 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz