Żołnierze 12.WBOT mają za sobą kolejne wyzwanie. Terytorialsi ćwiczą walkę w terenie miejskim

Żołnierze 12.WBOT mają za sobą kolejne wyzwanie. Miniony weekend (20-21.07.2019r.) 124. batalion piechoty lekkiej ze Śremu spędził ćwicząc elementy walki w terenie miejskim a także ewakuację medyczną z symulowanym użyciem helikoptera.


Kolejny raz bardzo duży nacisk w trakcie szkolenia został położony na walkę wręcz oraz podnoszenie kondycji fizycznej.

Sobota upłynęła żołnierzom WOT pod znakiem sporych wyzwań, ale też atrakcji. Szkolenie
w terenie zurbanizowanym to pierwsze tego typu ćwiczenia dla 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zadania, którym musieli sprostać żołnierze-ochotnicy, składały się
z kilku modułów: działania żołnierza w terenie zurbanizowanym, ewakuacji medycznej. Pod czujnym okiem instruktorów, żołnierze uczyli się m.in. sposobów podejścia do budynku i sprawdzania pomieszczeń oraz techniki zjazdu na linie, która może okazać się bardzo przydatna zwłaszcza podczas konieczności szybkiej ewakuacji z budynków. Ponadto duża cześć zajęć miała charakter sportowy oraz kondycyjny. 

O tym jak na szkoleniu radzili sobie terytorialsi  ze Śremu tak powiedział ich dowódca – ppłk. Tomasz Woźniak: Nasi żołnierze po raz pierwszy mieli  okazję przećwiczyć wiele nowych zagadnień. Najważniejszym była tzw. „czarna taktyka” czyli walka w terenie miejskim.  
Z przyjemnością obserwowałem, z jakim zapałem podchodzili do wykonania postawionych przed nimi zadań. To pierwsze tego typu ćwiczenia i z pewnością,  będziemy je kontynuować. Bardzo wiele z elementów szkolenia pokazało uczestnikom, jak ważna jest praca w zespole i co znaczy drużyna. Istotnym zagadnieniem które zostało przećwiczone była ewakuacja rannego do helikoptera oraz elementy  związane z działaniem na posterunku kontrolnym. Widzę także, że oprócz innych zalet służba w WOT motywuje też wiele osób do dbałości o sprawność fizyczną i podnoszenie kondycji co widać było przy zadaniach typowo wytrzymałościowych.

Swoimi wrażeniami ze szkolenia chętnie podzielił się też szer. Krzysztof Linart – „Zwykle ćwiczymy  na poligonach i w lesie. Dziś postawiono przed nami inne zadanie w odmiennym terenie. Taktyka na obszarze zurbanizowanym znacząco rożni się od działania w środowisku lesistym. Dla większości z nas ćwiczenia w symulowanym miasteczku było nowością. Szybko, po raz kolejny okazało się, że musimy działać wspólnie by zrealizować cel ćwiczenia. Działaliśmy jako sekcja, podczas nauki zdobywania budynku, czy przeszukiwaniu pomieszczeń musieliśmy się dobrze zgrać a każdy żołnierz skupiony był  ściśle na zadaniu jakie otrzymał. Jednym z najciekawszych elementów szkolenia była nauka zjazdu na linie z wysokości kilku metrów, co dla niektórych stanowiło możliwość nie tylko nauczenie się czegoś nowego ale również pokonania swoich słabości. Podczas ćwiczeń nie zabrakło również elementów, które na celu miały poprawić naszą kondycję, takimi składowymi były między innymi elementy treningu typu crossfit czy sprawnościowy tor przeszkód.”

Zakres szkolenia, które w ostatni weekend ćwiczył śremski batalion wpisuje się w charakter działań „terytorialsów”. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Współcześnie wiele konfliktów toczy się w miastach i dlatego elementy prowadzenia walki w terenie miejskim są jednym ze składowych wyszkolenia żołnierzy obrony terytorialnej. 

***

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej powstała na początku 2018 roku a blisko rok temu rozpoczęła pierwsze szkolenia rekrutów. W tej chwili liczy ponad 1000 żołnierzy. Wkrótce rozpoczyna się kolejne szkolenie podstawowe pod nazwą „Wakacje z WOT”. Po jego ukończeniu, kolejnych 100 żołnierzy – ochotników zasili szeregi wielkopolskich „terytorialsów”.

Kpt. Marcin MISIAK
12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

(Visited 1 033 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz