ZE ŚMIETANĄ ZAPŁACI DROŻEJ

Piękna i błyszcząca cysterna do przewozu towarów szybko psujących się, w tym wypadku śmietany, nie miała odpowiedniego świadectwa ATP. Jego data ważności skończyła się cztery miesiące temu.

Kierowca litewskiej cysterny powinien okazać ważne na dzień kontroli świadectwo ATP wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów. Nie miał go i przewóz śmietany będzie przez to bardziej kosztowny.


 

 

 

 

12 marca rano w Żdżarach, na autostradzie A2, za punktem poboru opłat w kierunku Poznania, inspektorzy z Konina przy współudziale funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali do kontroli pojazd litewskiego przewoźnika. Wykonywany był nim międzynarodowy transport drogowy rzeczy na trasie Litwa – Niemcy z ładunkiem śmietany w naczepie – cysternie. Kierowca do kontroli okazał dokumenty przewozowe oraz wymagany przy takich przewozach przeterminowany certyfikat ATP z datą ważności do listopada ubiegłego roku.

Podczas dalszych oględzin zespołu pojazdów inspektorzy nie stwierdzili też umieszczonej aktualnej tabliczki potwierdzającej ważność wykonania badania ATP. Tym samym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec przewoźnika zagrożone karą w wysokości 3 tysięcy złotych za brak ważnego certyfikatu ATP na czas przewozu artykułów szybko psujących się.

witdpoznan.pl

(Visited 385 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz