Zbiorniki paliwa za duże i niedozwolone

Dwóch litewskich przewoźników wyposażyło swoje zespoły pojazdów w zbyt duże zbiorniki paliwa, niezgodnie z umową ADR. Pojazdy i kierowców skontrolowali wielkopolscy inspektorzy.

7 czerwca inspektorzy z Leszna, Poznania oraz Piły kontrolowali pojazdy przewożące szybko psujące się artykuły żywnościowe (ATP) w punkcie poboru opłat Gołuski przy autostradzie A2. 


Do kontroli zatrzymali między innymi dwa zespoły pojazdów, które należały do litewskich przewoźników. Podczas kontroli inspektorzy ujawnili, że pojemność zbiorników paliwa zamontowanych w ciągniku siodłowym i naczepie chłodni wynosiła 1715 l: w ciągniku siodłowym 1470 l i w naczepie 245 l. Natomiast w drugim przypadku  łączna pojemność zbiorników paliwa wynosiła 1698 l: w ciągniku 1500 l i w przyczepie 198 l. Zgodnie z przepisami umowy międzynarodowej dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych łączna pojemność zbiorników jednostki transportowej nie mogła przekroczyć 1500 l. Wobec przewoźników wszczęto postepowania administracyjne zagrożone karą administracyjną w kwocie po 2.000 zł na każdego oraz nakazano usunięcie naruszeń.

/witd-poznan/

(Visited 75 times, 1 visits today)

Leave a Reply