Zatrzymania w sprawie toksycznych, chemicznych odpadów [FILM]

Trzynaście osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymali policjanci z Poznania. Sprawa dotyczy kilkunastu tysięcy ton niebezpiecznych chemikaliów, nielegalnie składowanych na terenie Poznania i podpoznańskich miejscowości, a następnie porzuconych. Realizacja sprawy to efekt współpracy Policji i Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału PG KWP w Poznaniu zatrzymali trzynaście osób podejrzanych o nielegalne składowanie materiałów niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu wielu osób. Osoby te działały w zorganizowanej grupie przestępczej. Ich proceder polegał na tym, że posiadając odpowiednią koncesję odbierali z dużych zakładów przemysłowych toksyczne odpady poprodukcyjne.

Chemikalia te powinny być zutylizowane przez specjalistyczne firmy. Organizatorzy tego procederu działali jednak nielegalnie wynajmując na podstawione osoby duże magazyny. Do tych pomieszczeń przewożone były później ogromne ilości zbiorników, beczek i pojemników zawierających niebezpieczne trucizny. Zidentyfikowano miedzy innymi bardzo toksyczne opary benzenu, ksylenu, a także toluen. Po wypełnieniu pomieszczeń magazynowych znikali i zrywali wszelkie kontakty z właścicielami obiektów.

Szacuje się, że w magazynach w Poznaniu oraz w jednej z podpoznańskich miejscowości mogli zgromadzić nawet kilkanaście tysięcy ton niebezpiecznych związków. Część z nich, z powodu realnego zagrożenia dla mieszkańców miasta, została zutylizowana na koszt samorządu Poznania.

Prowadzone wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu śledztwo pozwoliło zebrać kluczowe materiały dowodowe. Ponadto śledczy zabezpieczyli majątek należący do podejrzanych.

(Visited 99 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz