Zatrzymania cudzoziemców z Kolumbii, Ukrainy, Gruzji to efekt współpracy służb

Współpraca funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z pracownikami Dolnośląskiego oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, doprowadziła do zatrzymania 5 cudzoziemców,


którzy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen.

Wczoraj, 24-letni obywatel Ukrainy zgłosił się do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W wyniku przeprowadzonej przez funkcjonariuszy z Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach kontroli legalności pobytu okazało się, że cudzoziemiec przebywa na terytorium naszego kraju nielegalnie. Również nielegalnie przebywała w naszym kraju obywatelka Kolumbii, która zgłosiła się do Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. 31-letnia kobieta została zatrzymana przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Jeleniej Górze.

Kolejnych cudzoziemców zatrzymali funkcjonariusze z Placówki SG w Kaliszu. Dwie obywatelki Gruzji zgłosiły się do Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. W wyniku analizy posiadanych przez cudzoziemców dokumentów stwierdzono, że nie opuściły terytorium naszego kraju po wykorzystaniu dopuszczalnego okresy pobytu na terytorium wszystkich państw Schengen.

Wszyscy cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.
(Visited 127 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz