Zadymienie w kompleksie budowlanym

Około 11.30 do SKKP w Złotowie wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu w obiekcie handlowo- mieszkalnym przy ulicy Wojska Polskiego w Złotowie.  Zdarzenie dotyczyło kompleksu budynków mieszkalno/handlowo/usługowych w centrum miasta w zabudowie szeregowej.


Do miejsca wskazanego w zgłoszeniu zadysponowano pluton ratowniczy z JRG Złotów. W chwili dojazdu służb niewielkie zadymienie w części handlowej i jego zapleczu i znacznie większe w części piwnicznej. Strażacy zabezpieczyli teren akcji, przeprowadzili rozpoznanie potwierdzając wstępnie źródło zdarzenia w pomieszczeniu kotłowni z piecem centralnego ogrzewania. Brak osób poszkodowanych. W wyniku podjętych działań pożar zlokalizowano i ugaszono. Dokonano pomiarów na obecność stężeń substancji niebezpiecznych w tym m.in. tlenku węgla nie stwierdzono. Uwzględniając powyższe zakończono działania JOP w miejscu zdarzenia.

Opracowanie/zdjęcia: st.asp. Kazimierz Wiebskowski/psp.wlkp.pl

(Visited 47 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz