ZA MAŁO ODPOCZYNKU

Czas pracy szofera z rażącym naruszeniem zasad odbioru odpoczynku ujawnili wielkopolscy inspektorzy. Kierowca wyjaśniał, że z uwagi na terminową realizacje zlecenia poproszono go o wywiązanie się z przewozu, którego czas realizacji doprowadził do powstania naruszenia.


Podczas rutynowych działań prowadzonych 18 lutego inspektorzy transportu drogowego z Konina zatrzymali do kontroli załogę kierowców, którzy realizowali międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdem członowym na rzecz białoruskiego przedsiębiorcy. Na podstawie analizy danych cyfrowych z tachografu oraz karty kierowcy wielkopolscy inspektorzy stwierdzili, że jeden z szoferów skrócił tygodniowy odpoczynek o ponad sześć godzin. W danym tygodniu zobowiązany był do wykonania skróconego odpoczynku w wymiarze minimum jednej doby, a odpoczywał jedynie niecałe osiemnaście godzin. Analiza zapisów aktywności kierowcy wykazała, że Białorusin na prośbę przedsiębiorstwa wykonywał przewozy przez dziewięć dni, po czym dopiero zaczął realizować odpoczynek. Wynik kontroli mógł być tylko jeden: kierowca otrzymał mandat gotówkowy w wysokości 1000 zł, natomiast przedsiębiorstwo musiało opłacić kaucję na poczet przyszłej kary administracyjnej w wysokości 2600 zł.

/witdpoznan.pl/

(Visited 2 814 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz