Z EMULATOREM ADBLUE DO POLSKI

Emulator AdBlue, czyli elektroniczny układ oszukujący system oczyszczania spalin w pojeździe, wykryli pilscy inspektorzy w ciągniku ukraińskiego przewoźnika.


6 maja wielkopolscy inspektorzy kontrolowali pilski odcinek krajowej „dziesiątki”. Sprawdzeniu poddano zespół pojazdów, należący do przewoźnika z Ukrainy, którym wykonywano międzynarodowy transport drogowy rzeczy do Polski. Wstępna weryfikacja parametrów pracy układu selektywnej redukcji katalitycznej spalin SCR, w który wyposażony był ciągnik siodłowy, wzbudziła podejrzenia inspektora. Zadaniem układu SCR jest rozkład szkodliwych dla środowiska tlenków azotu na azot i wodę podczas redukcji katalitycznej z wodnym roztworem mocznika. Przeprowadzone pomiary parametrów układu z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń diagnostycznych potwierdziły wstępne przypuszczenia. Do układu elektrycznego podłączono urządzenie, które przy użyciu odpowiedniego oprogramowania wskazywało prawidłową pracę układu, co nie było zgodne ze stanem faktycznym. W rzeczywistości układ posiadał usterkę i nie działał w sposób prawidłowy.

Za stwierdzoną nieprawidłowość kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500 złotych, nakazano usunięcie urządzenia i do momentu ustania usterki zakazano dalszej jazdy

witdpoznan.pl

(Visited 513 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz