Wyjątkowy żłobek w Poznaniu

Miasto Poznań razem ze Stowarzyszeniem Bartek uruchamia żłobek dla dzieci z niepełnosprawnościami. Może z niego skorzystać 18 maluchów. Ich rodzice zapłacą za opiekę i wyżywienie tylko 200 zł miesięcznie, resztę opłat sfinansuje miasto z pozyskanej dotacji.


Nowy żłobek działa na osiedlu Piastowskim i zapewnia opiekę nad dziećmi od 20 miesiąca do 3 roku życia. To oferta skierowana do rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

– Taka inicjatywa jest w Poznaniu niezwykle potrzebna – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. – Dzieci z niepełnosprawnościami potrzebują kompleksowej i specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej już od pierwszych lat życia. Nowy żłobek im ją zagwarantuje. Nie zapominamy też o rodzicach. Rząd nie zapewnia im odpowiedniego wsparcia – dlatego jako Miasto robimy, co w naszej mocy, by im pomóc.

Żłobek jest częścią szerokiego projektu, który miasto rozpoczęło w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bartek. Obejmuje on nie tylko prowadzenie żłobka, ale również działania wspierające i aktywizujące zawodowo rodziców. W czasie, gdy dzieci będą w żłobku, ich matki będą mogły podnieść swoje kwalifikacje, skorzystać z poradnictwa zawodowego, licznych szkoleń i wsparcia dla osób, które chcą wrócić do pracy. Wartość projektu wynosi 627,9 tys. zł, miasto dokłada do przedsięwzięcia 522,7 tys. zł z pozyskanej dotacji z EFS.

– Nowy żłobek jest doskonale przystosowany do wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Placówka jest odpowiednio wyposażona i pracuje tam wykwalifikowana kadra. Dzięki specjalistom będzie można zapewnić opiekę dzieciom z różnymi typami niepełnosprawności – od ruchowej po intelektualną i społeczną.

Kadra żłobka składa się m.in. z fizjoterapeuty, logopedy ze specjalizacją neurologopedii, pedagoga, psychologa klinicznego, lekarza o specjalizacji rehabilitacja medyczna, pielęgniarki i czterech opiekunów. Każdemu dziecku zapewniony zostanie indywidualny program wsparcia.

– Nowa placówka może zapewnić realizację zakładanych celów terapeutycznych dzięki zakupom specjalistycznego sprzętu – mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. – To między innymi sprzęt do terapii SI, kształtki i siedziska rehabilitacyjne oraz pomoce do terapii logopedycznej. Placówka będzie oferowała monitorowanie nie tyko rozwoju psychomotorycznego dzieci, ale również psychologicznego, logopedycznego i fizjoterapeutycznego. Chcemy, by rodzice mieli wiedzę na temat stanu zdrowia i rozwoju  dziecka, a przy tym poczucie najlepszej opieki.

Poznań zapewnia ponad 1,2 tys.  miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach publicznych. Chcąc jednak poszerzyć dostępność opieki, od kilku lat dotuje również miejsca  w placówkach niepublicznych. W 2017 roku Miasto dokładało do miejsc w żłobkach niepublicznych ponad 15 mln zł. Wsparcie miejskie w żłobkach niepublicznych od stycznia 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku wynosić będzie 600 zł na jedno miejsce opieki miesięcznie. Dzięki temu dofinansowanych zostanie ponad 2 tys. miejsc w żłobkach – prawie 300 więcej, niż w zeszłym roku. Do sierpnia 2019 roku miasto przeznaczy ponad 25 milionów zł na organizację pobytu dzieci w żłobkach.

WZiSS/AW /poznan.pl/
 

(Visited 345 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz