Wybory 2019 – poznański niezbędnik wyborcy już działa!

Informacje o warunkach udziału w wyborach, ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami czy o zasadach głosowania poza miejscem stałego zamieszkania – te i inne zagadnienia związane z jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu można już znaleźć pod adresem: www.poznan.pl/parlament2019.


Jednocześnie przypominamy, że trwa nabór członków do obwodowych komisji wyborczych. Gdzie się zgłosić i jakie wymagania powinien spełniać kandydat? Szczegóły w artykule. Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę, 13 października.

Strona internetowa www.poznan.pl/parlament2019 to kompendium wiedzy o zbliżających się wyborach. Dzięki zebraniu najważniejszych informacji w jednym miejscu każdy może szybko i łatwo dowiedzieć się m.in. gdzie znajdują się lokale wyborcze, jakie są warunki udziału w głosowaniu czy zasady głosowania poza miejscem stałego zamieszkania. Można tam znaleźć także informacje o spisie wyborców, ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami oraz o pracy w obwodowych komisjach wyborczych.

– Warto co jakiś czas zaglądać na miejską stronę internetową dotyczącą wyborów, ponieważ to najprostszy sposób znalezienia odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Będziemy ją aktualizować zgodnie z harmonogramem przewidzianym w kalendarzu wyborczym. Z czasem pojawią się tam np. zasady umieszczania plakatów wyborczych na terenie miasta,  informacje o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz bieżące obwieszczenia i komunikaty wydawane przez właściwe organy wyborcze – mówi Agnieszka Lewicka z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania.

Osoby poszukujące informacji o wyborach mogą również zadzwonić na miejską infolinię – Poznań Kontakt pod numer 61 646 33 44, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 20:00.

Praca w obwodowych komisjach wyborczych w Poznaniu – kto może zostać członkiem?

Do piątku, 13 września można zgłaszać kandydatury o przyjęcie do obwodowych komisji wyborczych. Żeby zostać członkiem komisji trzeba jednak spełniać kilka warunków. Na członkostwo nie mogą liczyć osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.

Ponadto trzeba być obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury mieć ukończone 18 lat i posiadać prawa wyborcze. Kolejnym wymogiem jest, aby kandydaci do składu OKW byli mieszkańcami województwa wielkopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na jego terenie.

Ile wynosi wynagrodzenie członka obwodowej komisji wyborczej?

Dieta (netto) członka komisji wynosi 350 zł, zastępcy przewodniczącego komisji – 400 zł, z kolei przewodniczącego komisji – 500 zł.

Jakie są obowiązki członka komisji?

Członkowie OKW nie pracują wyłącznie w dzień wyborów. Ich praca zaczyna się znacznie wcześniej, praktycznie zaraz po powołaniu. Wśród głównych obowiązków znajdują się: udział w posiedzeniach komisji, szkoleniach organizowanych przez urzędników wyborczych, przeliczaniu kart do głosowania, odbiorze lokalu wyborczego, a w dniu wyborów – przeprowadzenie głosowania (w godz. 7:00 – 21:00) oraz ustalenie wyników w obwodzie (od godz. 21:00 do przyjęcia protokołu z głosowania przez Okręgową Komisję Wyborczą).

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Najlepiej zgłosić się bezpośrednio do pełnomocnika jednego z komitetów wyborczych, bo to właśnie komitety wyborcze mają pierwszeństwo wysuwania kandydatur.

Wykaz zarejestrowanych komitetów, wraz z adresami stron internetowych, jest dostępny na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Druga możliwość, to indywidualne zgłoszenie na listę rezerwową. Osoby zgłaszające się w ten sposób mogą zostać powołane w skład komisji, ale tylko w przypadku, gdy komitety wyborcze nie przedstawią wystarczającej liczby kandydatów. Formularz indywidualnego zgłoszenia kandydata do OKW oraz więcej informacji można znaleźć na miejskiej stronię dedykowanej wyborom.

Wypełniony i podpisany formularz w wersji papierowej należy złożyć w Urzędzie Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17, pok. 267) w godz. 8:00-16:30.

W przypadku pytań przedstawiciele komitetów oraz osoby indywidualne mogą kontaktować się z urzędnikami wyborczymi i pracownikami Urzędu Miasta Poznania pod numerami: 61 878 5804, 61 878 5261.

Osoby powołane na członków OKW zostaną powiadomione drogą telefoniczną i mailową o terminie pierwszego posiedzenia komisji oraz terminach obowiązkowych szkoleń.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, Komisarz Wyborczy w Poznaniu powoła składy obwodowych komisji wyborczych do poniedziałku, 23 września.

W przygotowaniu i przeprowadzeniu jesiennych wyborów na terenie Poznania będzie brało udział ok. 2.500 członków OKW.
JZ /poznan.pl/

Zobacz również …

(Visited 46 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz