Wspólne kontrole antysmogowe Policji wraz z urzędnikami gminy Grodzisk Wielkopolski

W ramach trwających działań antysmogowych, realizując przy tym zapisy Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Wielkopolskiego, jak również tzw. „uchwały antysmogowej”, grodziscy policjanci wspólnie z pracownikami Wydziału ds. Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim


prowadzą cykliczne kontrole kotłowni w gospodarstwach domowych z zakresu spalania odpadów i paliw zabronionych do ich stosowania.

Kontrole przeprowadzono między innymi na terenie Czarnej Wsi, Kąkolewa, Kurowa, Grąblewa oraz na poszczególnych ulicach Grodziska Wielkopolskiego.
W  sześciu przypadkach w miejscach składowania opału ujawniono elementy drewna lakierowanego pochodzącego z rozbiórki zużytych mebli, plastiki oraz inne sztuczne tworzywa wykorzystywane jako opał.  Nakazano właścicielom nieruchomości natychmiastowe pozbycie się ich zgodnie z regulaminem czystości i porządku. W każdym z tych przypadków kontrole zakończono wysokimi mandatami karnymi, ale i również wyznaczono właścicielom odpowiedni czas na zrealizowanie wydanych im poleceń. Funkcjonariusze zapowiedzieli rekontrole.

Wiele kontroli policjantów i urzędników to efekt reakcji na dotychczasowe, anonimowe zgłoszenia od mieszkańców, którym nie jest obojętne czym oddychają każdego dnia.

Zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, upoważnieni pracownicy Urzędu, wykonując kontrolę, uprawnieni są do wstępu na teren nieruchomości w godzinach od 6.00. do 22.00.

(Visited 173 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz