WSPÓLNE DZIAŁANIA POLICJI I STRAŻY OCHRONY KOLEI

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Obornikach wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, przeprowadzili w czwartek 21 lutego br. działania „Bezpieczny przejazd”. Jednym z celów akcji było podniesienie świadomości na temat zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności przez kierujących i pieszych w rejonie przejazdów kolejowych.
Nie tylko kierowcy samochodów, ale także ci kierujący jednośladami i piesi, muszą mieć pełną świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą lekceważenie przepisów podczas zbliżania się i przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. Wydawałoby się, że największe zagrożenie dotyczy niestrzeżonych przejazdów, bez zapór. Tym czasem jak się okazuje przepisy nagminnie są łamane nawet tam gdzie przejazdy są wyposażone w zapory. Pociąg to masa kilkuset czy kilku tysięcy ton, która na zatrzymanie – od momentu naciśnięcia przycisku nagłego hamowania – potrzebuje nawet do 1200 metrów. Nie zawsze kierowcy zdają sobie z tego sprawę dojeżdżając do przejazdu kolejowego.

Przyczyną 98% wypadków na przejazdach kolejowych jest nieostrożność kierowców. Lekceważenie znaku STOP, wjeżdżanie na przejazd, gdy sygnalizator wskazuje światło czerwone, próby przejechania pod zamykającymi się zaporami, wyprzedzanie przed przejazdem to najczęściej łamane przepisy. W zasadzie takie samo zachowanie można zaobserwować w przypadku pieszych i rowerzystów. Przejazdy kolejowe należy uznać za miejsca, gdzie użytkownicy dróg, bezwzględnie winni przestrzegać przepisów i zasad ruchu drogowego, a zwłaszcza zasady szczególnej ostrożności.

Celem eliminacji niewłaściwych zachowań w rejonach kolejowych policjanci wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei, prowadzą działania w rejonach przejazdów kolejowych, dokonując analizy zagrożeń występujących w obrębie przejazdów. Wczoraj takie działania miały miejsce na kilku przejazdach kolejowych w powiecie obornickim. Działania wspomogli funkcjonariusze SOK z Poznania, używając nowoczesnych mobilnych kamer i specjalistycznego pojazdu, co pozwoliło monitorować nie tylko sam przejazd kolejowy, ale także obszar wokół niego.

Jak można było zauważyć, już sama obecność policjantów i funkcjonariuszy SOK w rejonie przejazdów, oddziaływała prewencyjnie na użytkowników dróg, którzy z dużą ostrożnością pokonywali te niebezpieczne miejsca. Jednym z elementów działań były też kontrole punktów skupu złomu, pod kątem ujawniania elementów infrastruktury kolejowej mogących pochodzić z kradzieży.

sierż. Agnieszka Majchrzak/ oborniki.policja.gov.pl

(Visited 706 times, 1 visits today)

Leave a Reply