WRPO 2014+ pomoże uzyskać efekt EKO w regionie. 51 mln unijnego dofinansowania na projekty dotyczące miejskiego transportu publicznego i tzw. niskiej emisji

16 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał umowy o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) projektów dotyczących miejskiego transportu publicznego i tzw.


niskiej emisji oraz wzmacniających efektywność energetyczną, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym. Inwestycje realizowane będą w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (ZIT dla AKO) przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, Powiat Kaliski, Gminę Przygodzice, Gminę Miasto Odolanów oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.

Marszałek Woźniak zaznaczył, że inwestycje – zarówno te związane z mobilnością miejską oraz termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii mają na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla. „Podejmowanie działań naprawczych temu służących to długi i żmudny proces naprawczy i każda dziś dołożona cegiełka daje nadzieję, że ludzkość sobie z tym problemem poradzi”– powiedział Marszałek. Marszałek przypomniał również, że jako region jesteśmy liderem w wydatkowaniu unijnych pieniędzy, a obecnie wyprzedza nas tylko województwo pomorskie.

Łączna kwota projektów, na których realizację Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 51 mln unijnego dofinansowania z WRPO 2014+ wynosi 67 mln zł. Projekty związane z mobilnością miejską wsparte zostaną kwotą 41,5 mln zł, natomiast projekty z obszaru gospodarowania energią 9,5 mln zł.

Projekty transportowe, które realizowane będą przez Powiat Kaliski i Ostrów Wielkopolski w ramach ZIT


dla AKO obejmują kompleksowe działania związane z mobilnością miejską, usprawniające korzystanie z publicznego transportu zbiorowego oraz rowerowego. Prezydent Ostrowa Beata Klimek podkreśliła, że ostrowski projekt wpisuje się w dążenia do zrównoważonego rozwoju regionu, a jego celem jest uporządkowanie i uspokojenie ruchu miejskiego. Z kolei Starosta Kaliski Krzysztof Nosal zaznaczył, że realizacja inwestycji, która dotyczy budowy ścieżek rowerowych poprawi przede wszystkim stan bezpieczeństwa uczestników ruchu.
Gminy Przygodzice i Odolanów otrzymają wsparcie na realizację przedsięwzięć związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej – szkół, przedszkoli czy ośrodków kultury oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Włodarze gmin – Wójt Przygodzic Krzysztof Rasiak oraz Burmistrz Odolanowa Marian Janicki – zgodnie podkreślili, że znacząco zmniejszą się koszty eksploatacji obiektów, a zastosowanie instalacji fotowoltaicznych i korzystanie z OZE przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Podobnych efektów spodziewa się dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy Sławomir Wysocki. „Walory estetyczne są istotnym czynnikiem w procesie leczenia pacjenta. Liczymy – poza poprawą estetyki obiektu – na znaczącą redukcję emisji dwutlenku węgla i pyłów” – podkreślał. Projekt szpitala obejmuje modernizację energetyczną budynku, instalację OZE oraz pomp ciepła. Efektem inwestycji będzie nie tylko zmniejszenie kosztów eksploatacji, ale także poprawa jakości powietrza i środowiska przyrodniczego.

Dotychczas w ramach Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania 44 mln zł. Natomiast w ramach Poddziałania 3.3.4 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla AKO” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 72 mln zł.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

Prezentacje projektów znajdą Państwo w załącznikach./umww.pl/


(Visited 76 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz