Wojewoda wielkopolski podpisał decyzję lokalizacyjną na budowę gazociągu pomiędzy Goleniowem a Lwówkiem.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann 15 maja 2019 r. podpisał decyzję lokalizacyjną na budowę gazociągu pomiędzy Goleniowem a Lwówkiem. To część projektu Baltic Pipe, który ma umożliwić dostawy gazu ziemnego z Norwegii.

Zbigniew Hoffmann wydał decyzję, która umożliwi budowę części gazociągu pomiędzy Szczecinem a Lwówkiem na terenie Wielkopolski. Inwestycja zostanie wybudowana również na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Decyzja została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i podlega natychmiastowemu wykonaniu. W praktyce oznacza to, że inwestor może wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

 – Podpisana przeze mnie decyzja stanowi część Projektu Baltic Pipe. Inwestycja docelowo umożliwi stworzenie nowej drogi dla dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Celem jest niezależność energetyczna naszego kraju – tłumaczy Zbigniew Hoffmann.

Inwestycja obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 1000, o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 8,4 MPa wraz z niezbędną infrastrukturą, zespołu włączeniowego na węźle Lwówek, niezbędnych elementów technologicznych umożliwiających funkcjonowanie gazociągu i połączenie z istniejącym systemem przesyłowym, a także usunięcie kolizji projektowanej inwestycji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.

/poznan.uw.gov.pl/

(Visited 170 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz