Wojewoda odwiedził powiat międzychodzki

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk gościł dziś w powiecie międzychodzkim. W trakcie wizyty spotkał się z lokalnymi samorządowcami oraz uczestniczył w otwarciu przebudowanej drogi powiatowej, podpisał umowę na zakup cyfrowego aparatu RTG dla szpitala oraz odwiedził oczyszczalnię ścieków i wiadukt w Chrzypsku Małym.


Otwarty 24 września br. fragment przebudowanej drogi powiatowej nr 1722P na odcinku Lewice – Krzyżkówko oraz nr 1735P w m. Krzyżkówko sfinansowany został w ramach środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych i środków własnych powiatu. Budowa drogi była przez wiele lat oczekiwana nie tylko przez mieszkańców Krzyżkówka. To jedna z nielicznych miejscowości w powiecie międzychodzkim, która nie mała utwardzonej drogi dojazdowej.

Zakres prac objął między innymi budowę chodnika, zatoki autobusowej wraz z peronem czy przejścia dla pieszych. Wartość kosztorysowa projektu wyniosła około 7,2 mln zł, z czego ponad 3 mln zł powiat otrzymał w ramach dotacji z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Wojewoda Łukasz Mikołajczyk goszcząc w powiecie międzychodzkim spotkał się z włodarzami gmin oraz zarządem powiatu. Podpisał także umowę dotacyjną na doposażenie szpitala w Międzychodzie. Planowana wartość zadania wynosi 800 tys zł, z czego 640 tys (80 proc.) pochodzić będzie z przyznanej dotacji.

Na zakończenie wizyty wojewoda zapoznał się z postępami budowy nowej oczyszczalni w Luboszu. Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków została wsparta rezerwą celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 2 624 960,00 złotych. Inwestycja rozpoczęła się w 2020 roku, a jej zakończenie planowane jest na przyszły rok. Jej modernizacja ograniczy negatywne oddziaływanie na środowisko, co pozytywnie wpłynie na zainteresowanie wypoczynkiem na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Stworzenie możliwości dołączania nowych punktów do sieci kanalizacyjnej umożliwi dalszy rozwój oraz wzrost konkurencyjności regionu.

Wojewoda zapoznał się również z planami rewitalizacji linii kolejowej 368 Szamotuły – Chrzypsko Wielkie – Sieraków – Międzychód zgłoszonej do programu Kolej Plus i Krajowego Planu Odbudowy. Projekt rewitalizacji znalazł się na liście inwestycji wskazanych przez zarząd województwa wielkopolskiego. Ocena projektów jest realizowana przez Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej działający przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

/poznan.uw.gov.pl/

(Visited 73 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz