Wizyta Marty Kubiak – Posłanki na Sejm RP w Komisariacie Policji w Rakoniewicach

W Komisariacie Policji w Rakoniewicach odbyło się spotkanie z Panią Martą Kubiak – Posłanką na Sejm RP oraz przedstawicielami samorządu powiatu grodziskiego oraz gminy Rakoniewice.


Spotkanie miało na celu omówienie bierzących spraw dotyczących codziennej służby rakoniewickich policjantów oraz omówienie planów na najbliższą przyszłość. Pani Poseł zapewniła o swojej współpracy na rzecz poprawy warunków służbowych rakoniewickich funkcjonariuszy oraz wyraziła swoje wsparcie dla wszelkich inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców tego regionu.

18 stycznia br. w siedzibie Komisariatu Policji w Rakoniewicach odbyło się spotkanie z panią Martą Kubiak – Posłanką na Sejm RP oraz przedstawicielami władz samorządowych. W spotkaniu udział wzięli również pani Dorota Jaśkowiak – Przewodnicząca Rady Powiatu Grodziskiego oraz pan Gerard Tomiak – Burmistrz Rakoniewic. Szanownych gości powitała pani podinsp. Roma Figaszewska – Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Wielkopolskim oraz asp. sztab. Tomasz Górny – Komendant Komisariatu Policji w Rakoniewicach.

Pani Poseł zapoznała się z organizacją i funkcjonowaniem rakoniewickiej jednostki Policji. Omówione zostały bierzące sprawy oraz plany na przyszłość. Pani Poseł zapewniła o swojej dalszej współpracy jak i pełnym wsparciu dla wszelkich działań podejmowanych przez policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grodziskiego.


(Visited 185 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz