Wielkopolski Związek Piłki Nożnej podpisał umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski. Celem wspólnych działań jest podniesienie poziomu organizacyjnego klubów, które w coraz większym stopniu finansowane są przez samorządy.

Współpraca pomiędzy organizacjami trwa już od kilku miesięcy, czego efektem było między innymi przygotowanie programu szkoleń „Nowoczesny klub 2020”. Sformalizowano ją we wtorek. Podpisy pod dokumentami złożyli prezes Wielkopolskiego ZPN, Paweł Wojtala oraz Jacek Gursz, burmistrz Chodzieży i Przewodniczący SGiPW.

Głównym beneficjentem kooperacji mają być kluby piłkarskie, ale współpraca z pewnością dotyczyć też będzie inwestycji w obiekty sportowe. „Cieszę się, że udało nam się doprowadzić do podpisania umowy. Będziemy wspólnie działać dla dobra Wielkopolski i naszych klubów, by lepiej funkcjonowały. Współpraca dotyczyć będzie wielu aspektów. W wielu miejscach gminy czy powiaty nie tylko utrzymują kluby, ale też i zarządzają obiektami sportowymi, a wobec rosnących wymagań licencyjnych czy ostatnich zmian ustawowych dobre kontakty pomiędzy samorządami a związkami sportowymi są wręcz niezbędne” – powiedział prezes Paweł Wojtala.

Reprezentujący SGiPW przewodniczący Jacek Gurcz zapewnił z kolei, że na pewno na podpisaniu dokumentów się nie skończy i niebawem będzie można przedstawiać efekty współpracy. „Jesteśmy bardzo zobowiązani, że taki pomysł się narodził i na pewno nasze biuro będzie aktywnie działać. Nie chciałbym, żeby skończyło się na podpisaniu umowy i odłożeniu jej do szafy. Mam nadzieję, że uda się rozwinąć współpracę szczególnie w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży. W Wielkopolsce zdajemy sobie sprawę, jak istotna, a zarazem ciężka jest ciągła praca u podstaw, a w sytuacji, kiedy samorządy utrzymują niemal w stu procentach kluby, jest to dla nas niezwykle ważne.”

W spotkaniu oprócz władz wielkopolskiej piłki uczestniczyli również członkowie Wydziału ds. współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi składającego się z osób łączących działalność piłkarską z codzienną pracą w samorządach. To właśnie jednostka pod przewodnictwem Marcina Wojtkowiaka zainicjowała współpracę i będzie ją napędzać dla dobra wielkopolskiej piłki.

„Fot. Wielkopolski ZPN”.

(Visited 78 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz