Wielkopolski Transport Regionalny odpowiada za PKS w regionie

Opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2022-2032 na obszarze należącym do związku, restrukturyzacja i odnowienie taboru PKS Poznań przy wykorzystaniu środków unijnych, budowa nowej siatki połączeń zintegrowanej z siecią Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Stałe zwiększanie udziału miejscowości w dostępie do publicznego transportu zbiorowego oraz integracja taryfy przewozowej PKS Poznań SA z PKM i ZTM Poznań to główne zadania, które stoją przed wybranymi w poniedziałek, 26 lipca, władzami związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Pod względem zasięgu i oddziaływania jest on największym związkiem tego typu w Polsce.


– Cieszę się, że udało nam się stworzyć związek, który będzie dbał o komunikację w naszym regionie. Każdemu z włodarzy leży na sercu komfort mieszkańców i wszyscy prowadzimy lokalne działania transportowe, ale w grupie możemy osiągnąć więcej – zapewnia Jan Grabkowski, starosta poznański. – Świetnie funkcjonująca PKM-ka jest dowodem, że warto dogadać się ponad granicami administracyjnymi – dodaje.

Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” to nowa organizacja samorządu terytorialnego, którą utworzyły 23 jednostki, w tym miasto Poznań, powiaty: poznański, grodziski, kościański, nowotomyski i obornicki oraz gminy: Buk, Czempiń, Dopiewo, Duszniki, Grodzisk Wielkopolski, Kórnik, Kuślin, Miedzichowo, Międzychód, Mosina, Oborniki, Rogoźno, Stęszew, Suchy Las, Śmigiel, Śrem i Tarnowo Podgórne. Głównym jej celem jest umożliwienie osobom bez własnego auta swobodnego przemieszczania się na terenie administrowanym przez wszystkich uczestników Związku. Chodzi o to, aby, zgodnie ze standardami europejskimi, możliwe było dotarcie do szkół, przychodni, sklepów czy zakładów pracy bez względu na miejsce zamieszkania i dzielące nas granice jednostek administracyjnych, zwłaszcza w tych miejscach, które są oddalone od linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jest to ważne szczególnie teraz, w dobie pandemii, przy dynamicznie zmieniającej się mobilności mieszkańców Metropolii Poznań i obszarów bezpośrednio z nią graniczących.

Przewodniczącym Związku został wybrany Jan Grabkowski, starosta poznański. Z kolei Bartosz Guss, wiceprezydent Poznania i Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego, zostali wiceprzewodniczącymi. Natomiast Zarządem kieruje przewodniczący – Piotr Hojan, burmistrz miasta i gminy Grodzisk Wlkp., wspierają go dwaj wiceprzewodniczący – Adam Lewandowski, burmistrz Śremu oraz Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański, jak i członkowie Zarządu – Paweł Adam, burmistrz Buku i Andrzej Wilkoński, starosta nowotomyski.

„Wielkopolski Transport Regionalny” jest piętnastym związkiem tego typu w Polsce, a  odpowiedzialnym za organizację publicznego transportu zbiorowego. Jednak pod względem zasięgu i oddziaływania jest największym związkiem powiatowo-gminnym w Polsce. Obszar jego działania to 4.730 km2. Zamieszkuje go łącznie 1.062.256 mieszkańców rozlokowanych w 546 miejscowościach. Jak na razie linie regionalnego transportu drogowego docierają do 203 miast i wsi, które stanowią 37% miejscowości położonych na terenie Związku. Nie oznacza to, że dostępność transportowa jest tak słaba. Część gmin aglomeracji poznańskiej ma własne spółki komunalne i dominującą rolę odgrywa w nich komunikacja lokalna. Ich udział w przedsięwzięciu ma na celu stworzenie siatki szybkich połączeń (autobusy nie będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach), łączących gminy zarówno z Poznaniem, jak i z sąsiadującymi miastami powiatowymi. Z kolei Dopiewo, Rogoźno i Śrem organizują własną komunikację gminną w oparciu o operatorów prywatnych. Jej zadaniem jest dowóz pasażerów do głównych punktów przesiadkowych. Z kolei Czempiń i Śmigiel, przystępując do Związku, oczekują całościowego rozwiązania potrzeb komunikacyjnych swoich mieszkańców, obejmujących przewozy szkolne, linie gminne oraz te o zasięgu powiatowym i międzypowiatowym. Podobne oczekiwania ma także gmina Stęszew.

Związek ma stać się właścicielem PKS Poznań SA, którego 100% akcji należy obecnie do miasta Poznania. Spółka ta, jako operator transportu zbiorowego, będzie miała w przyszłości ułatwiony dostęp do pozyskania środków unijnych na odnowę taboru. – Na 7 września planujemy przekazanie PKS na rzecz Związku – potwierdził Bartosz Guss, wiceprezydent Poznania.

– Jako samorządowcy mamy obowiązki wobec naszych jednostek. Robimy to dla mieszkańców, nie dla siebie. Mówi się, że zgoda buduje. Więc pomimo różnic demograficznych czy politycznych podejmujemy wspólną walka z wykluczeniem transportowym – zgodnie podkreślali samorządowcy podczas poniedziałkowego spotkania

powiat poznański

(Visited 19 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz