Więcej miejsc parkingowych w Nowym Tomyślu. Trwają intensywne prace budowlane na os. Batorego, powstaje nowy parking

„Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 na os. Batorego w Nowym Tomyślu wraz z wymianą asfaltowych ciągów komunikacji pieszo-jezdnej w formule zaprojektuj i wybuduj”. 


Od kilkunastu już dni na os. Batorego w Nowym Tomyślu trwają intensywne prace budowlane .

Powstaje tam długo oczekiwany przez mieszkańców nowy parking, który choć w części rozwiąże problemy z bezpłatnym parkowaniem aut.

Do tej pory wielu mieszkańców starej części osiedla Batorego korzystała z parkingu przy PKO .

Od czerwca poszerzona została strefa płatnego parkowania i wielu mieszkańców osiedla zrezygnowało z tego parkingu , szukając miejsc bliżej miejsca zamieszkania (bloków).

Budowa parkingu na os. Batorego to jedna z większych tego typu inwestycji na osiedlach w Nowym Tomyślu od lat .

Cena wybranej oferty na wykonanie tej inwestycji wynosi 589.000,00 zł brutto. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu poinformował, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji wynosi 478.170,00 zł brutto.

Inwestycji obejmuje :

– przebudowę pasa drogowego na os. Stefana Batorego od skrzyżowania z ul. Zbąszyńską na długości 112 mb;
– budowę miejsc postojowych w ilości do 37 sztuk pomiędzy blokami nr 1, 2, 4 i 5 wraz z budową dróg dojazdowych do miejsc postojowych o długości ok. 50 mb.
Zakres zamówienia podzielony został na następujące prace i etapy: 
a) Etap I:

– wykonanie prac przygotowawczych;

b) Etap II:
– wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii umożliwiających realizacje inwestycji;
– przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej na zasadach określonych w umowie;

c) Etap III:

– pełnienie nadzoru autorskiego;
– realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej i przyjętej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i wykonawczej.


 

(Visited 410 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz