WICEMARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO O DROGACH W OSTRZESZOWIE I CHOCZU

1 marca 2018 roku Wicemarszałkowie Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak i Krzysztof Grabowski odwiedzili dwa powiaty: ostrzeszowski i pleszewski.


W tym pierwszym spotkali się z samorządowcami gminy, powiatu i regionu, by porozmawiać o inwestycjach realizowanych na drogach wojewódzkich. I zapowiedzieli zaplanowane na 2018 rok remonty nawierzchni jezdni na ulicach Kolejowej i Grabowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 w Ostrzeszowie oraz rozbudowę tej drogi na odcinku pomiędzy miejscowościami Rojów i Ostrzeszów.

Ponadto, Wicemarszałkowie Województwa, a także m.in. Radny Sejmiku Województwa Mikołaj Grzyb, wzięli udział w oficjalnym otwarciu 800 m chodnika wybudowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w Choczu w powiecie pleszewskim. Zadanie miało na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Było realizowane w dwóch etapach, jego wartość wyniosła ok. 800 tys. zł.
Również w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, na 2018 rok zaplanowano budowę sygnalizacji świetlnej przy szkole w miejscowości Białobłoty w tym powiecie.

/wzdw.pl/


(Visited 90 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz