Wiadukt w Gnieźnie wrócił na swoje miejsce

Dziś odbyła się jedna z najważniejszych operacji w trakcie remontu zabytkowego wiaduktu im. ks. Jerzego Popiełuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 w Gnieźnie.


Po ośmiu miesiącach wiadukt wrócił (z drogi dojazdowej, na której był remontowany) na swoje miejsce nad torami kolejowymi! Stalowa konstrukcja o wadze ponad 180 ton była przesuwana – centymetr po centymetrze – za  pomocą siłowników po szynach opartych na podporach. Trwało to 1,5 godziny.

W najbliższym tygodniu podpory pod wiaduktem będą rozbierane, a później obiekt zostanie opuszczony na przyczółki. Następnie rozpoczną się prace związane z odtworzeniem nawierzchni na dojazdach i samym wiadukcie.

Termin ostatecznego zakończenia remontu to październik br. Wartość zadania: 9,2 mln zł.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

(Visited 24 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz